Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Advocaat naamswijziging Koggenland gezocht? – Achternaam of voornaam wijzigen

Wilt u graag een naamswijziging? Is dit altijd mogelijk?

advocaat hoorn echtscheiding - familierecht, mediator, mediation, erfenis, erfrecht, alimentatie, pro deo

Advocaat Raike de Boer is Familierecht advocaat en gespecialiseerd in naamswijzigingen. Ze helpt u graag als advocaat bij het wijzigen van uw voornaam en kan u helpen of advies geven over het wijzigen van uw achternaam.

Indien u of uw kind zijn of haar naam wilt veranderen, heeft dit vaak een grote emotionele betekenis voor de familie. Alhoewel het wijzigen van een naam, of dat nou voornaam of achternaam is, misschien heel simpel lijkt, zitten er toch nog heel wat juridische regels aan verbonden. Uw gespecialiseerde advocaat naamswijziging Koggenland e.o. Raike de Boer legt uit: “Zo is er bijvoorbeeld juridisch gezien veel verschil tussen het wijzigen van je voor- of achternaam. Dit loopt ook via totaal andere instanties”. Ons advocatenkantoor kan u in beide gevallen helpen!

Naamswijziging achternaam

Het is mogelijk de geslachtsnaam (achternaam) van een kind te veranderen op verzoek van het kind indien het kind meerderjarig is of op verzoek van de wettelijke vertegenwoordigers indien het kind minderjarig is. De wettelijke vertegenwoordigers van het kind zijn vaak ook de ouders. Een mogelijk doel van deze achternaamwijziging kan bijvoorbeeld zijn om het kind dezelfde achternaam te laten hebben als zijn broertjes en zusjes.

De instantie via wie u de achternaam kunt wijzigen

Het is mogelijk de achternaam te wijzigen via de Dienst Justis. Dit is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor het wijzigen van de achternaam is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Wij kunnen u echter wel helpen bij het indienen van het verzoek of het geven van advies. Immers niet iedereen vindt een dergelijk verzoek indienen even makkelijk. Aan het wijzigen van je achternaam zijn echter wel duidelijke regels verbonden. Deze staan in het ‘besluit geslachtsnaamwijziging’.

Voorwaarden bij het wijzigen van de achternaam

Per situatie zijn er verschillende voorwaarden. De meest voorkomende situatie is een aanvraag voor een wijziging in de achternaam van de ouder of verzorger. De naam kan dan gewijzigd worden in:

 • de naam van de andere ouder die het kind verzorgt en opvoedt na scheiding of einde samenwoning;
 • de naam van de partner van de ouder als die samen met de aanvrager het kind verzorgt en opvoedt;
 • de naam van een pleegouder die het kind verzorgt en opvoedt.

Voorwaarden

 • Gezag: voor alle drie de situaties geld: alleen de wettelijk vertegenwoordiger kan de aanvraag doen. Dat is de persoon die het gezag heeft. Heeft u samen gezag? Dan moet het aanvraagformulier door u beide als gezagsouders worden ondertekend, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Wil de andere ouder niet mee tekenen? Dan kunt u via een advocaat de rechtbank om vervangende toestemming vragen.
 • Verzorgingstermijn: het verzoek tot wijziging van de naam kan verder slechts ingediend worden onder de voorwaarde dat uw kind/kinderen in de periode vlak voor het verzoek onafgebroken 3 of 5 jaar (mede) is/zijn verzorgd en opgevoed door de persoon van wie uw kind de achternaam zal krijgen. Dit heet de verzorgingstermijn. De duur van de verzorgingstermijn, 3 of 5 jaar, hangt af van de leeftijd van uw kind/kinderen. Let op: als uw kind 12 jaar of ouder is, dan moet uw kind instemmen met de naamswijziging. Uitgangspunt bij de berekening van de verzorgingstermijn bij scheiding, is de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand.

Praktijkvoorbeeld:

Als concreet voorbeeld kan er gedacht worden aan een situatie waar een moeder met een kind een nieuwe man tegenkomt, trouwt met hem en meer kinderen krijgt. Om te zorgen dat het eerste kind dat zij al had ook wat betreft naam in de nieuwe familie valt, kan zij met deze reden deze aanvraag tot achternaamswijziging doen voor dit kind.


Naamswijziging voornaam

Zoals eerder aangegeven zit er juridisch een groot verschil tussen het wijzigen van je voor- of achternaam. Zoals aangegeven gaat het wijzigen van de achternaam via de Dienst Justis, terwijl het wijzigen van de voornaam juist weer via de rechtbank gaat. Doordat dit via de rechtbank loopt, heeft u dus ook altijd een advocaat nodig. Het is echter wel belangrijk dat er goede redenen zijn bij het indienen van het verzoek tot naamswijziging. Indien de rechtbank instemt met het wijzigen van uw voornaam wordt uw geboorteakte aangepast en worden uw gegevens verwerkt in de registers van de burgerlijke stand. Voor meer informatie over naamswijziging voornaam, goede redenen voor wijziging naamswijziging voornaam en meer informatie, neem contact op met Raike de Boer.


Dus zoekt u een gespecialiseerde advocaat naamswijziging Koggenland voor uw het wijzigen van uw voornaam of bij het assisteren van de wijziging van uw achternaam? Raike de boer is dé specialist op dit gebied. Bel Raike dus ook nu op 0229-74 52 14 of stuur haar nu een email naar raike@maasdamdeboer.nl U krijgt gelijk vrijblijvend advies!


Geheel vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek over uw naamswijziging

advocaat naamswijziging hoorn voornaam achternaam advocatenkantoor alkmaar purmerend

Een naam blijft toch iets heel persoonlijks…

In het eerste totaal vrijblijvende gesprek van maximaal 30  minuten via de telefoon, via de email of  in persoon kunt u uw suggestie tot naamswijziging aan ons voorleggen. Wij zullen dan onze juridische visie uitspreken over uw suggestie en u een eerste advies meegeven en kort uw juridische (on)mogelijkheden in uw situatie met u bespreken. Hierdoor wordt het veel makkelijker om te besluiten wat de beste aanpak is in uw situatie. Dit alleen al geeft vaak meer rust. Niks is immers zo vervelend als het onbekende en het niet-weten of iets mogelijk is.

Tevens kunt u bij het eerste gesprek aftasten of wij de aangewezen persoon voor u zijn om u te helpen bij uw kwestie. Bij het inschakelen van een advocaat is het immers ook erg belangrijk dat u zich goed voelt bij de advocaat die u inschakelt. Deze persoon behartigt immers toch uw belangen in dit traject!

Wie is Raike de Boer, uw advocaat naamswijziging Koggenland?

U  advocaat naamswijziging is Raike de Boer. Zij is een krachtige maar empathische advocaat die sterk in haar schoenen staat. Ze is communicatief erg vaardig, gedreven en heeft goed overzicht over het algehele traject van naamswijzigingen. Ze is intelligent en kan met haar ruime ervaring als advocaat (15+ jaar) de meeste situaties van tevoren erg goed inschatten. Zij vindt tevens communicatie en cliënttevredenheid erg belangrijk. Ze zet zich altijd volledig in voor haar cliënten. Raike krijgt immers nog steeds het merendeel van haar cliënten doordat tevreden oud-cliënten haar aanraden bij hun vrienden, familie of kennissen, simpelweg omdat ze zo tevreden waren met haar inzet, aanpak, expertise en betrokkenheid.


Dus zoekt u een advocaat naamswijziging Koggenland e.o voor het wijzigen van uw voornaam of bij het assisteren van de wijziging van uw achternaam? Bel advocaat Raike dan nu op 0229-74 52 14 of stuur haar nu een email naar raike@maasdamdeboer.nl U krijgt gelijk vrijblijvend advies!


Overzicht van kwaliteiten van ons advocatenkantoor en uw specialist naamswijziging Raike de Boer:

Raike de Boer is specialist als het gaat om naamswijzigingen, familierecht en erfrecht

De meest effectieve aanpak voor uw doel. Wij helpen u te bereiken wat u werkelijk wilt

Krachtig in rechtszaal maar meelevend en menselijk richting u

 Goede communicatie met u, de cliënt, staat voorop

 Totaal vrijblijvende eerste (gratis) gesprek en advies

We kunnen ook kosteloos bij u thuis afspreken

 Ons advocatenkantoor is goed bereikbaar & altijd gratis parkeren voor de deur


De gemeente Koggenland bestaat uit de volgende dorpen en gehuchten vanaf waar u ons kunt inhuren als advocaat naamswijziging:

 • Avenhorn
 • Berkhout
 • Bobeldijk
 • De Goorn
 • Grosthuizen
 • Hensbroek
 • Obdam
 • Obdam
 • Oostmijzen
 • Oudendijk
 • Rustenburg
 • Scharwoude
 • Spierdijk
 • Ursem
 • Wogmeer
 • Zuid-Spierdijk
 • Zuidermeer

De huidige gemeente Koggenland is een fusie van de voormalige gemeentes Wester-Koggenland en Obdam.

Dus zoekt u een gespecialiseerde advocaat voor uw naamswijziging Koggenland ?  Bel advocaat Raike dan nu op 0229-74 52 14 of stuur haar nu een email naar raike@maasdamdeboer.nl. U krijgt gelijk vrijblijvend advies!