Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Advocaat onroerend goed

WoningExecutieveiling?Gebreken aan de woning?Sleutelverklaring?Bouwrecht

Vaak voorkomende onroerend goed gerelateerde problemen waar advocaat Ries Maasdam in gespecialiseerd is

✓ Woningproblemen:

 • Problemen omtrent huur en verhuur van uw woning (zie details onderaan de pagina)
 • Problemen met de koop én verkoop van uw woning (zie details onderaan de pagina)
 • Problemen omtrent eigendomsvormen van uw woning (zie details onderaan de pagina)
 • Conflicten over het koopcontract en levering van uw woning (zie details onderaan de pagina)
 • Problemen omtrent verbouwen en bouwen van uw woning (zie details onderaan de pagina)
 • Elk ander mogelijk juridisch probleem gerelateerd aan onroerend goedrecht

✓ Burenproblemen en beslag:

 • beslag / opheffen van beslag op uw bezittingen (zie details onderaan de pagina)
 • Conflict met buren (burenrecht) (zie details onderaan de pagina)
 • Elk ander mogelijk juridisch probleem gerelateerd aan burenrecht

Waarom voor Ries Maasdam kiezen als uw advocaat onroerend goed ?

Advocaat Hoorn - onroerend goed, verborgen gebreken, gespecialiseerd in bouwrecht,woning,huis,.jpg

Dé expert in onroerend goed recht in de omgeving: advocaat Ries Maasdam 

Zoals eerder al gemeld is hij dé expert op het gebied van onroerend goed in de omgeving en zijn hij zijn expertise graag inzetten om u uit uw situatie te helpen.

Naast zijn expertise en krachtige aanpak, vinden wij het bij Maasdam & De Boer ook erg belangrijk dat u op een zo menselijk mogelijke manier geholpen wordt in uw situatie, iets waar in het in de advocatuur nog weleens aan schort. Voor ons is communicatie met de cliënt erg belangrijk. Cliënten hebben immers vaak weinig ervaring met dit soort situaties en vinden het vaak prettig als er duidelijk met ze gecommuniceerd wordt zodat zij weten waar ze aan toe zijn. In situaties waar weinig schot in de zaak lijkt te zitten kunnen we vaak al met een kleine ingreep de boel in beweging zetten.


Dus zoekt u een goede en gespecialiseerde onroerend goed advocaat?  Bel Ries dan nu op 0229-74 52 14 of stuur hem een email naar @Ries@maasdamdeboer.nl U krijgt vrijblijvend advies!


Geheel vrijblijvend eerste gesprek

In het eerste totaal vrijblijvende gesprek van maximaal 30  minuten via de telefoon, via de email of  in persoon kunt u uw probleem voorleggen aan hem. Hij zal dan zijn visie uitspreken over uw probleem en u een gratis eerste advies meegeven en kort uw juridische (on)mogelijkheden in uw situatie met u bespreken. Hierdoor wordt het veel makkelijker om te besluiten wat de beste aanpak is in uw situatie. Door dit inzicht krijgt u meer grip op de situatie en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit alleen al geeft vaak meer rust. Niks is immers zo vervelend als het onbekende en het niet-weten.

Liever ongedwongen thuis ?

Doordat wij gespecialiseerde advocaten zijn komen cliënten soms van vrij ver. Om ze toch tegemoet te komen, hebben we recentelijk besloten ook kosteloos huisbezoek mogelijk te maken bij afspraken. Het zou immers zonde zijn als u geen gebruik kon maken van onze diensten omdat u iets verder weg woont. Wij vinden immers dat iedereen recht heeft op een expert. Het maakt niet uit of dat nou om praktische (bijvoorbeeld afstand) of gevoelsmatige redenen is. Bij bepaalde zaken kan het helpen om uw situatie in uw eigen vertrouwde omgeving te bespreken met hem. Dit kan vaak toch helpen om de meestal negatieve lading iets lichter te maken. En dat is precies wat wij ook willen bereiken bij Maasam & de Boer advocaten: een moeilijke tijd zo prettig mogelijk laten verlopen.

Een overzicht van type zaken waar u Ries bijvoorbeeld voor in kunt schakelen als gespecialiseerd onroerend goed advocaat

(Dit betekent niet dat hij de overige vastgoed of onroerend goed gerelateerde zaken niet aanneemt. Dit is slechts een indicatie van de meest frequenaangetroffen onderwerpen van zaken)

 Problemen omtrent huur en verhuur van huis/woning

advocaat huis,advocaat woning, advocaat verborgen gebreken, VvE, huren,kopen,verkopen,verhuren

  • Problemen met de huurovereenkomst
  • Huur niet betaald/huurachterstand
  • Gebreken aan woning
  • Reparaties aan de woning
  • Lekkage woning/huis
  • Beëindigen van huurovereenkomst
  • Ontruiming huurwoning
  • Problemen omtrent huurbeleid

Problemen omtrent huur en verhuur van bedrijfsruimte

  • Dringend eigen gebruik
  • Ontruiming bedrijfsruimte/kantoorruimte
  • Beëindigen van huurovereenkomst

✓ Problemen rond of met uw appartement of appartementencomplex (appartementsrecht)

  • Problemen met de vereniging van eigenaren (problemen met de VvE)
  • Problemen met de appartementseigenaar

✓ Problemen omtrent eigendomsvormen woning/huis

  • Volledig eigendom
  • Volledig eigendom met verkoopbelemmering
  • Gedeeltelijke eigendom
  • Vruchtgebruik

✓ Problemen omtrent de huidige woning of ander onroerend goed

  • Problemen met asbest verwijderen
  • Slechte fundering woning/huis

✓ Problemen met de koop van nieuw huis/woning

  • Koop gaat niet door
  • Problemen met ontbindende voorwaarden
  • Problemen met financieringsvoorbehoud
  • Verborgen gebreken nieuwe woning/huis/koopwoning (bijvoorbeeld houtrot, boktor, lekkage dak of badkamer)
  • Aansprakelijkheid bank bij aanvragen of verstrekken hypotheek
  • Problemen omtrent de onderzoeksplicht en informatieplicht bij gebreken van de woning (mededelingsplicht verkoper)
  • Afspraken in het koopcontract worden niet nagekomen
  • Problemen omtrent de ontbinding van het koopcontract (bijvoorbeeld door niet rond krijgen van de hypotheek)
  • Problemen met het krijgen van een hypotheek
  • Schadevergoeding door niet nakomen verplichtingen verkoper woning/huis

✓ Problemen met de verkoop van nieuw huis/woning 

  • Huis onder water
  • Problemen met hypotheekschuld / restschuld bij de bank / hypotheekachterstand (klik hier voor meer info)
  • Uw rechtsbijstandverzekering dekt de kosten niet  (klik hier voor meer info)
  • Zorgplicht van de bank
  • Aansprakelijkheid van de bank
  • Schadevergoeding door niet nakomen verplichtingen koper woning/huis
  • Niet nakomen onderzoeksplicht koper door een bouwkundig onderzoek
  • Schadebeperkingsplicht koper
  • Koper heeft zich niet voldoende ingespannen om financieringsvoorbehoud rond te krijgen (verkrijgen hypotheekaanvraag)
  • Problemen omtrent het “voorlopig” koopcontract
  • Koopovereenkomst beëindigen/ontbinden

✓ Conflicten rondom de koopovereenkomst

  • Niet nakomen koopovereenkomst

✓ Conflicten over de levering van nieuw huis/woning

  • Aanvaardingsdatum huis/woning (ook wel overdrachtsdatum, transportdatum of datum van levering genoemd)
  • Problemen met de onderhandelingen woningverkoop
  • Problemen met de overdracht nieuwe woning/huis (bijvoorbeeld onverhoeds overlijden van verkoper of koper, of er ligt beslag op de woning)

✓ Problemen omtrent verbouwen en bouwen woning/huis

  • Renovatie huis/woning
  • Herstructurering
  • Nieuwbouw woning/huis
  • Woning/huis verkeerd opgeleverd (woning opgeleverd met gebreken, niet conform de aanneemovereenkomst)
  • Aansprakelijkheid aannemer
  • Conflicten over de algemene voorwaarden van de aannemer
  • Problemen over aanneming van werk
  • Conflicten of ruzie met de aannemer of onderaannemer
  • Conflicten of ruzie met de architect of opdrachtgever

✓ Conflict met buren (burenrecht)

  • Burengeschil / burenruzie
  • Boom over erfgrens (erfgrens 2 meter maximaal)
  • Conflicten of ruzie omtrent de gemeenschappelijke schutting
  • Blokkade van het uitzicht
  • Geluidsoverlast
  • Hinder door tekort aan licht
  • Problemen met de algemene plaatselijke vordening (apv)

✓ Erfdienstbaarheden

  • Problemen met recht op overpad
   • Conflict omdat u over het overpad loopt van uw buurman, buurvrouw of buren
   • conflict omdat uw buurman, buurvrouw of buren over uw overpad lopen
  • Problemen met de erfpacht

✓ Verbinteniszaken 

  • problemen of conflicten met betrekking tot de verbintenis

✓ Verjaring vordering

  • Niet nakomen verjaringstermijn
  • Niet nakomen morele verplichting
  • Opnieuw laten starten verjaringstermijn (stuiten)

✓ Kort geding tegen beslag / opheffen van beslag op uw bezittingen

  • Problemen met beslaglegging op uw onroerend goed, geld en bankrekening
  • Aanvechten/opheffen conservatoir beslag
  • Kort geding tegen beslag / opheffen van beslag op uw bankrekening
  • Kort geding tegen beslag / opheffen van beslag op uw huis/woning/onroerend goed
  • Kort geding tegen beslag / opheffen van beslag op uw andere goederen zoals auto, boot etc

✓ En elke andere zaak waar wij voor u kunnen optreden als uw gespecialiseerde vastgoed-recht advocaat 


Dus zoekt u een goede en gespecialiseerde onroerend goed? Bel Ries dan nu op 0229-74 52 14 of stuur hem een email naar Ries@maasdamdeboer.nl U krijgt vrijblijvend advies!


 

Advocaat Hoorn - onroerend goed, verborgen gebreken, gespecialiseerd in bouwrecht,woning,huis,.jpg

Dé expert in onroerend goedrecht in de omgeving:

advocaat Ries Maasdam 

0229-74 52 14

 

Financieringsvoorbehoud

Heeft u een huis gekocht en heeft u problemen met het rondkrijgen van de financiering bij de bank?

De laatste jaren is het onzeker of de hypotheekbank positief op uw financieringsverzoek zal beslissen. De bank zal aan de hand van uw inkomsten en uitgaven beoordelen of u de rente en aflossing zal kunnen betalen. Wijst de bank het financieringsverzoek af, dan kunt u met een geldig beroep op het financieringsvoorbehoud de koop ontbinden, als blijkt dat u geen financiering van de bank kunt krijgen. Uit de zaken die voor de rechter zijn gebracht, blijkt dat een beroep op het financieringsvoorbehoud alleen succesvol kan zijn als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. U dient niet alleen de termijn van het financieringsvoorbehoud in de gaten te houden, maar u dient ook aan te tonen dat u alles in het werk heeft gesteld om de financiering rond te krijgen.  Voor vragen wat de eisen zijn die de wet en de jurisprudentie op dit terrein verlangen, kunt u contact opnemen met advocaat onroerend goed mr. Ries Maasdam.

Executieveiling?

Hebt u een koopwoning, maar kunt u de hypotheeklasten niet meer betalen door ziekte, ontslag, scheiding of andere oorzaken en dreigt de bank met een executieveiling? Schroom dan niet om hierover juridisch advies te vragen. Ons kantoor heeft in een aantal gevallen de executieveiling kunnen voorkomen. Zo heeft de rechtbank Noord-Holland op 12 september 2014 in een zaak die advocaat onroerend goed mr. Ries Maasdam aanspande tegen een bank, geoordeeld dat de bank niet mag doorgaan met executie verkoop van het huis van de cliënt. U vindt deze uitspraak op www.rechtspraak.nl onder nummer: ECLI:NL:RBNHO:2014:8751.

Gebreken aan de woning?

Hebt u een huis gekocht en blijkt dat huis ineens gebreken te hebben? Dan is het verstandig hierover direct advies in te winnen. Bij de aankoop van een woning heeft u uiteraard een onderzoeksplicht, maar de verkopende partij heeft ook een mededelingsplicht. Deze plichten botsen vaak. Aan de hand van de wet en de bestaande jurisprudentie op dit terrein kan ons kantoor u advies geven of het zinvol is de verkopende partij voor de gebreken aan de woning aansprakelijk te stellen.

Sleutelverklaring?

Heeft u een woning gekocht en wenst u vóór de leveringsdatum eerder over de woning te beschikken om bijvoorbeeld te klussen? Neem dan uitdrukkelijk in de sleutelverklaring op dat het risico pas overgaat op de leveringsdatum en niet op het moment van de ondertekening van de sleutelverklaring. Ook is het aan te bevelen om altijd uw verzekeraar om advies te vragen of u volledig verzekerd bent bij een sleutelverklaring.

Bouwrecht

Waarom is een advocaat bouwrecht noodzakelijk? In het bouwrecht zijn op de meeste aanneemovereenkomsten, algemene voorwaarden van toepassing. De precieze werking van die voorwaarden is voor een leek vaak niet eenvoudig te begrijpen. In het recht is in zijn algemeenheid een ingebrekestelling van groot belang bij een beroep op algemene voorwaarden. Bij het in gebreke stellen van een aannemer is het dubbel oppassen geblazen. Wilt u tot het aansprakelijk stellen van een aannemer overgaan? Dan zal de ingebrekestelling juridisch waterdicht dienen te zijn: de termijn, de gemaakte afspraak en de wijze waarop de ingebrekestelling wordt verzonden, kunnen van cruciaal belang zijn of u de procedure wint bij de Raad van Arbitrage of de rechter. Heeft u vragen over de juiste  inhoud van een ingebrekestelling? Dan kan ons kantoor u hierin juridisch advies geven.