Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Echtscheidingsadvocaat

Zoekt u een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat voor uw scheiding?

advocaat hoorn echtscheiding - familierecht, mediator, mediation, erfenis, erfrecht

Uw echtscheidingsadvocaat Raike de Boer – Dé expert in echtscheidingen 

Als u een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat zoekt, bent u aan het juiste adres bij advocatenkantoor Maasdam & De Boer Advocaten – Mediators. Wij zijn dé expert op het gebied van echtscheidingen. Zo helpen wij u graag bij het gehele proces van de echtscheiding en komen zelfs kosteloos bij u thuis indien u dat liever heeft . Ook helpen wij u graag bij elk mogelijk juridisch probleem dat u tegenkomt bij de afwikkeling van de scheiding. Op deze pagina zullen we u zo duidelijk mogelijk uitleg geven over uw echtscheidingsmogelijkheden. Lees het gerust even rustig door om een goed beeld te krijgen van zowel de verschillende scheidingsmethodes, hun voor- en nadelen, wat ons onderscheidt van andere kantoren en hoe u een gratis eerste advies kunt krijgen over uw situatie.

De echtscheiding zelf

Een echtscheiding is vaak een zwaar proces waar zowel het gevoel als harde juridische (bewijsbare) feiten een grote rol in spelen. In dat op zicht is het een proces met vele verschillende kanten. Aan ons is de taak om zowel krachtig uw belangen te behartigen in de rechtszaal, maar ook u ook te ondersteunen en (juridisch) wegwijs te maken in deze vaak zware en onduidelijke periode. Het is ook ons doel om het proces waar u in zit zo duidelijk mogelijk voor u te maken, omdat de meeste mensen die scheiden geen goed overzicht hebben hoe dit traject precies in elkaar zit. Duidelijkheid voor de cliënt staat bij ons hoog in het vaandel, omdat er simpelweg bijna niks erger is dan onduidelijkheid en niet weten waar je aan toe bent. Daarom hebben wij ook het scheidingsstappenplan ontwikkeld.

De 2 echtscheidingsvormen:

Allereerst is het belangrijk dat u zich realiseert dat er twee manieren zijn om van elkaar te scheiden bij uw echtscheidingsadvocaat

 • Scheiden door middel van een proces (via een inhoudelijke procedure bij de rechtbank)
 • Scheiding door middel van een mediation (via de advocaat-mediator)

1. Echtscheiding door middel van een proces

mediation echtscheiding mediator advocaat MF

Echtscheiding via een proces creëert helaas soms meer afstand

Bij de meest bekende methode van scheiden hebben beide partners elk hun eigen advocaat, die beiden de belangen behartigen van hun eigen cliënt. Deze methode heeft 2 mogelijke routes, die we om verwarring te voorkomen hier  vervolgens “route A” en “route B” noemen.

Bij Route A gaat de hele afwikkeling van de echtscheiding via de rechtbank, dus via een inhoudelijke procedure. Deze route kost over het algemeen de meeste tijd, geld en energie. Deze route komt vaak voor in situaties waarbij de toekomstige ex-echtgenoten totaal niet meer met elkaar kunnen of willen praten en/of 1 van de twee zijn/haar gelijk wil halen bij de rechter. Dan ontstaat er dus vaak (ongewild) een vechtscheiding. Zoals u kunt verwachten spelen vooral harde ‘koude’ bewijsbare feiten een veel grotere rol bij de methode van een inhoudelijke procedure. Deze methode heeft daarom meestal geen positieve uitwerking op de verstandshouding tussen beide ex-partners. U bent hier immers tegenstanders van elkaar.

Bij route B worden 1 of meerdere onderdelen (alimentatie, verdeling, omgang etc.) via de advocaten geregeld in onderling overleg. Dit is een meer “zachtere” route. Als alles in onderling overleg geregeld wordt, dan maken de advocaten een convenant (een overeenkomst) waarin de  gemaakte afspraken staan. De rechtbank wordt dan alleen ingeschakeld om de echtscheiding en het convenant (de overeenkomst met de gemaakte afspraken) officieel te wettigen. Dan vindt er geen zitting plaats; de rechtbankfase is dan meer een administratieve afhandeling. Indien beide toekomstige ex-partners via hun eigen advocaat wel in eerste instantie proberen om tot overeenstemming te komen maar dit toch niet (helemaal) lukt, zal eveneens de rechter besluiten.

Het type echtscheidingen waar wij eerder aanraden om een echtscheiding te doen door middel van een proces zijn meestal:

 • Indien de verstandshouding tussen beide partners te slecht is
 • Indien 1 of beide partners zo boos is/zijn op elkaar dat samen constructief praten over oplossingen onmogelijk is
 • Indien 1 van beide partners het gevoel heeft niet “op te kunnen” tegen de ander partner. Het kan dan zijn dat de andere partner verbaal sterker is. De minder verbaal sterke partner voelt dan vaker dat  hij/zij toch geen eerlijke kans maakt bij een scheidingsvorm als een mediation.
 • Indien beide ouders het totaal oneens zijn over standpunten die zij zo belangrijk vinden dat 1 of beide partners niet in staat zijn water bij de wijn te doen om toch samen tot een oplossing te komen

2. Echtscheiding door middel van echtscheidingsmediation

echtscheidingsadvocaat mediation

Bij mediation kijkt u naar elkaars raakvlakken in plaats van naar de tegenstellingen.

Bij mediation daarentegen heeft u samen 1 advocaat. Deze is in dit geval dus onpartijdig en staat beide cliënten evenredig bij. De advocaat gaat dan samen met beide ex-partners aan tafel zitten, en door middel van enkele  gesprekken worden (juridische) afspraken gemaakt. De advocaat zorgt ervoor dat beide partners aan bod komen, en dat de gesprekken eerlijk verlopen. Vaak komen ware gevoelens en gedachten op tafel die niet altijd even makkelijk zijn op dat moment. Echter heeft dit bijna altijd juist een positief effect op de verdere verstandshouding tussen beide partijen, zeker als ze ook kinderen hebben. Alles is nu immers uitgesproken en duidelijk en de toekomstige ex-partners kunnen dan op een goede manier als ouders van hun kinderen met elkaar verder.

Voordelen van mediation?

Het grote voordeel is dat dit een veel vriendelijkere manier van scheiden is. Vooral als er (nog) kinderen in het spel zijn, is het voor hen natuurlijk van groot belang dat de verstandshouding tussen hun ouders zo goed mogelijk blijft. Immers, voor een kind is er niks ergers dan tussen de ruzie van beide ouders in te staan. Het grote voordeel van de methode van mediation is dat beide ouders samen zoeken naar de beste oplossingen en vaak mede daardoor meer begrip krijgen voor elkaars situaties. Dit geeft vaak een duidelijke verbetering in de manier waarop beide partners/ouders elkaar zien. Elk betrokken familielid heeft in eerste instantie dus vooral voordeel met medation, Het is dus eigenlijk een “win-win-win situatie” (kind inbegrepen). Om deze redenen raden wij in veel gevallen een mediation aan! Een ander groot voordeel aan een echtscheiding via mediation zijn de kosten. Doordat beide partijen samen 1 advocaat hebben die zij samen tegelijkertijd gebruiken, worden de kosten dus feitelijk gezien gehalveerd. Ook hier heeft iedereen voordeel van!

Echtscheidingen waar wij eerder aanraden om wél mediation te doen

 • Indien blijkt dat beide partners, alhoewel ze gaan scheiden, nog steeds in staat én bereid zijn om onder begeleiding van de advocaat-mediator, samen tot besluiten te kunnen komen.
 • Als beide partners/ouders genoeg begrip kunnen opbrengen voor elkaars belangen en deze niet moedwillig proberen tegen te werken, al dan niet (on)bewust
 • Indien beide ouders begrijpen dat ze ieder hun aandeel hebben gehad in de verstandshouding die er nu gekomen is. Bijvoorbeeld: degene die zich het slachtoffer voelt, kan ook inzien dat hij of zij er ook een aandeel in heeft om het slachtoffer te zijn door bijv. niet (genoeg) voor zichzelf op te komen, te weinig zijn/haar gevoel uit te spreken, conflicten vermijden etc.
 • Een kleinere ruzie, confrontatie of discussie tussen beide toekomstige ex-partners is niet erg. Soms is dat zelfs goed, zeker als in de mediationsessie onder professionele begeleiding onuitgesproken woedes, frustraties, angsten etc er eindelijk uitkomen. Het oprecht uiten van gevoelens, zorgen en angsten creëren juist vaak uiteindelijk voor meer begrip bij de ander en kunnen juist voor beiden helpen bij het emotioneel verwerken van de echtscheiding. Het werkelijk zeggen hoe je iets gevoelsmatig ervaart is bijvoorbeeld positief, maar de ander totaal wegzetten als de boeman is simpelweg niet constructief. Wordt er juist duidelijkheid en begrip gecreëerd voor elkaars zienswijzen of wordt er slechts gedacht in daders en problemen? Dat maakt het verschil tussen een grotere kans op een succesvolle mediation of niet.

Is een mediation mogelijk in uw geval?

De enige voorwaarde voor een mediation is natuurlijk wel dat beide toekomstige ex-partners in moeten stemmen met het gebruik van mediation om te scheiden. Indien dit niet het geval is, gaat het alsnog via de rechter. Ook als beide ouders in eerste instantie meewerken aan een mediation, en deze uiteindelijk toch mislukt, zal het hele scheidingstraject eveneens helaas toch uiteindelijk weer via de rechter moeten lopen. Het is wel onze ervaring dat dit niet vaak gebeurt. Meestal verbetert juist de verstandshouding tussen de toekomstige ex-partners  tijdens de voortgang van de mediation. Indien u dus interesse heeft in scheiden via mediation, is slim om de voordelen goed op een rijtje te hebben indien u uw ex-partner wil overtuigen om jullie echtscheiding via mediation te doen.

Puntsgewijs de juridische verschillen tussen mediation en rechtspraak

Bij mediation

 • Bij mediation bepaalt u, samen met de ander, wat de beste oplossing is.
 • Bij mediation zijn creatieve en ook minder voor de hand liggende, maar misschien daardoor ook juist wel persoonlijke, oplossingen mogelijk.
 • Bij mediation spelen de belangen van u en de ander de grootste rol.
 • De oplossing bij mediation is gericht op de toekomst.
 • De mediator let op de inhoud van het conflict in ruime zin én op de relatie.
 • De oplossing is alleen bekend voor partijen.
 • Het conflict is alleen bekend bij partijen.

Voor de rechter

 • Voor de rechter heeft u geen zeggenschap over de oplossing.
 • Voor de rechter is alleen een juridische oplossing mogelijk
 • Voor de rechter zijn regels, wetten, plichten en bewijzen leidend.
 • De oplossing voor de rechter is gebaseerd op verleden en heden.
 • De rechter let puur op de juridische inhoud.

 

 

 

Kunnen jullie ons zowel via een mediation als via een inhoudelijk proces scheiden? (de rechtbankmethode)

Jazeker. advocaat Raike de Boer, heeft met beide methoden veel ervaring en de keuze is volledig aan u welke scheidingsvorm u kiest. Beiden hebben hun voor- en nadelen en zijn per scheiding meer of minder aan te raden. Zelfs als \w aanraad om de ene scheidingsvorm te gebruiken, heeft u natuurlijk het volste recht om voor de ander scheidingsvorm te kiezen. Dat is geen enkel probleem! Zij kan zonder problemen functioneren als jullie echtscheidingsadvocaat in beide gevallen.

Waarom ons kiezen als uw echtscheidingsadvocaat?

Zoals eerder al gemeld zijn wij dé expert op het gebied van echtscheidingen in de omgeving en zullen we onze expertise graag inzetten om u uit uw situatie te helpen. Naast onze expertise en krachtige aanpak, vinden wij het ook erg belangrijk dat u op een zo menselijk mogelijke manier geholpen wordt in uw situatie, iets waar in het in de advocatuur nog weleens aan schort. Voor ons is communicatie met de cliënt erg belangrijk. Cliënten hebben immers vaak weinig ervaring met dit soort situaties en vinden het vaak prettig als er duidelijk met ze gecommuniceerd wordt zodat zij weten waar ze aan toe zijn. In situaties waar weinig schot in de zaak lijkt te zitten kunnen we vaak al met een kleine ingreep de boel in beweging zetten.

Dus zoekt u een goede echtscheidingsadvocaat voor uw echtscheiding?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons een email naar raike@maasdamdeboer.nl U krijgt vrijblijvend advies!

Liever ongedwongen thuis ?

Naast een bezoek aan ons adres voor bijvoorbeeld een overleg of een mediation kunnen wij in de meeste gevallen ook geheel kosteloos bij u thuis afspreken indien u dit als prettiger ervaart. Het maakt niet uit of dat nou om praktische (bijvoorbeeld afstand) of gevoelsmatige redenen is. Doordat de periode rondom de echtscheiding vaak al zwaar genoeg is, kan het helpen om uw situatie in uw eigen vertrouwde omgeving te bespreken met ons. Dit kan vaak toch helpen om de meestal negatieve lading iets lichter te maken. En dat is precies wat wij ook willen bereiken voor onze cliënten; een moeilijke tijd zo prettig mogelijk laten verlopen.

Geheel vrijblijvend eerste gesprek

In het eerste totaal vrijblijvende gesprek van maximaal 30  minuten via de telefoon, via de email of  in persoon kunt u uw probleem voorleggen aan ons. Wij zullen dan onze visie uitspreken over uw probleem en u een eerste advies meegeven en kort uw juridische (on)mogelijkheden in uw situatie met u bespreken. Hierdoor wordt het veel makkelijker om te besluiten wat de beste aanpak is in uw situatie. Bijvoorbeeld of een mediation beter is in uw situatie of juist niet. Door dit inzicht krijgt u meer grip op de situatie en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit alleen al geeft vaak meer rust. Niks is immers zo vervelend als het onbekende en het niet-weten.

Tevens kunt u bij het eerste gesprek aftasten of wij de aangewezen persoon voor u zijn om u te helpen bij uw kwestie. Bij het inschakelen van een advocaat is het immers ook erg belangrijk dat u zich goed voelt bij de advocaat die u inschakelt. Deze persoon behartigt immers toch uw belangen in dit traject!

Wie is Raike de Boer, uw echtscheidingsadvocaat?

Uw echtscheidingsadvocaat is Raike de Boer. Zij is een krachtige maar empathische advocaat die sterk in haar schoenen staat. Ze is erg communicatief vaardig, gedreven en heeft goed overzicht over het algehele echtscheidingstraject. Ze is intelligent en kan met haar ruime ervaring als advocaat (15+ jaar) de meeste situaties van tevoren erg goed inschatten. Zij vindt tevens communicatie en cliënttevredenheid erg belangrijk. Ze zet zich altijd volledig in voor haar cliënten. Raike krijgt immers nog steeds het merendeel van haar cliënten doordat tevreden oud-cliënten haar aanraden als echtscheidingsadvocaat aan hun vrienden, familie of kennissen, simpelweg omdat ze zo tevreden waren met haar inzet, aanpak, expertise en betrokkenheid.

Dus zoekt u een echtscheidingsadvocaat voor uw echtscheiding?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons nu een email naar raike@maasdamdeboer.nl U krijgt vrijblijvend advies!

Naast echtscheidingsadvocaat is Raike de Boer ook familierecht advocaat en  specialist in o.a. de volgende onderwerpen:

 • berekening alimentatie voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie  (2017)
 • herberekening alimentatie voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie  (2017)
 • verbreking samenwoonrelatie
 • juridische aspecten bij verdeling van het bedrijf van één of beide echtgenoten bij scheiding of verbreking samenwoonrelatie
 • problemen/conflicten rondom het kindgebonden budget
 • naamswijziging
 • afwikkeling pensioenen
 • (stiefouder)adoptie
 • erkenning/ontkenning vaderschap
 • bewind/mentorschap/curatele

Zijn wij ook Pro-Deo Advocaat?

Naast betaalde zaken nemen wij, Maasdam & De Boer advocaten - mediators ook regelmatig zaken aan die vallen onder gefinancierde rechtsbijstand, in de volksmond pro-deo genoemd. Het is afhankelijk van uw inkomen of u recht heeft op deze gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid een groot gedeelte van uw kosten betaalt en u slechts een klein vast bedrag - de eigen bijdrage geheten. Alhoewel de huidige correcte benaming 'gefinancierde rechtsbijstand' is, staan advocaten die dit soort zaken aannemen bij echtscheidingen onder verschillende namen bekend. Al deze termen betekenen echter precies hetzelfde:

 • pro-deo echtscheidingsadvocaatVerkozen tot High Trust kantoor
 • echtscheidingsadvocaat gesubsidieerde rechtsbijstand
 • toevoeging echtscheidingsadvocaat
 • gefinancierde rechtshulp echtscheidingsadvocaat
 • echtscheidingsadvocaat van onvermogen

Wij zijn door de Raad van Rechtsbijstand verkozen tot High Trust kantoor!

Een overzicht type zaken waar cliënten ons bijvoorbeeld voor inschakelen als gespecialiseerde familierecht advocaat:

(Dit betekent niet dat wij de overige familierecht gerelateerde zaken niet aannemen. Dit is slechts een indicatie van de meest frequenaangetroffen onderwerpen van zaken)

 • Echtscheiding algemeen

  • opstellen ouderschapsplan
   advocaat familierecht - advocaat gespecialiseerd in familierecht

   Uw familierecht advocaat e.o voor al uw familierecht gerelateerde juridische problemen

  • berekenen en vaststellen kinderalimentatie
  • berekenen en vaststellen partneralimentatie
  • verdeling gemeenschap van goederen (verdeling van de goederen en schulden)
  • afwikkelen huwelijkse voorwaarden
  • afspraken over ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen
  • scheiden onder huwelijkse voorwaarden. bijv. huwelijksvoorwaarden:

   • onder koude uitsluiting
   • met een beperkte gemeenschap
   • met een gemeenschap van inboedel
   • met een (Amsterdams) verrekenbeding
  • scheiden op basis van gemeenschap van goederen
 • Echtscheiding voor ondernemers

  • juridische aspecten bij verdeling en/of verrekening van het bedrijf van één of beide echtgenoten
 • Echtscheiding via mediation 

  • mediation wordt ook wel scheidingsbemiddeling genoemd
  • scheidingsmelding
  • opstellen ouderschapsplan
  • berekenen kinderalimentatie door uw mediator
  • berekenen partneralimentatie door uw mediator
  • opstellen (echt)scheidingsconvenant door advocaat
  • verdeling gemeenschap van goederen (verdeling van de goederen en schulden)
  • afwikkelen van de huwelijksvoorwaarden
  • afspraken over pensioenen
  • juridische afwikkeling (de echtscheidingsbeschikking) via uw echtscheidingsmediator
 • Echtscheiding via een proces 

  • hierbij zijn wij uw echtscheidingsadvocaat bij het scheiden
 • Zaken over alimentatie veranderingen zoals:

  • alimentatie verlagen (kinderalimentatie verlagen of partneralimentatie verlagen)
  • procedure alimentatie herberekening bij gewijzigde omstandigheden
  • alimentatie herberekening 2017 (uw alimentatie herberekenen in de huidige omstandigheid)
  • herziening alimentatie (alimentatie opnieuw laten vaststellen)
  • kinderalimentatie wijzigen na trouwen (alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde gaat trouwen)
  • partneralimentatie wijzigen na trouwen of samenwonen  (alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde gaat trouwen of samenwonen)
  • herberekening kinderalimentatie bij nieuwe situatie met nieuwe partner met kind (alleen na trouwen)
 • Naamswijziging 

  • het wijzigen van uw naam. Meestal is dit de voornaam
 • Afstamming, bijvoorbeeld:

  • Erkenning kind, u wilt bijvoorbeeld uw kind erkennen, maar uw ex-partner staat hier niet voor open
  • Vaderschapsactie: via de rechter het vaderschap laten vaststellen
  • Vernietiging van de erkenning: u wilt de erkenning ongedaan laten maken
 • Problemen met gezag over kind(eren), bijvoorbeeld:

  • U wilt gezamenlijk gezag, maar uw ex-partner staat hier niet voor open
  • U wilt geen gezamenlijk gezag meer, maar uw ex-partner wil daar niet aan meewerken
  • U hebt gezamenlijk gezag en toestemming van uw ex-partner nodig voor  bijvoorbeeld vakantie, inschrijving op school, medische beslissingen maar uw ex-partner werkt niet mee en u hebt vervangende toestemming van de rechter nodig
 • Meerderjarigenbewind, mentorschap en/of curatele:

  • situaties waarbij uw vader, uw moeder, uw partner, of een ander familielid niet meer voldoende voor zichzelf kan zorgen en het noodzakelijk is dat een aangewezen derde (bewindvoerder, mentor of curator) die taken op zich gaat nemen
 • En elke andere zaak waar wij voor u kunnen optreden als uw gespecialiseerde  familierecht advocaat 

Dus zoekt u een goede en gespecialiseerde familierecht en/of echtscheidingsadvocaat?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons een email naar raike@maasdamdeboer.nl U krijgt vrijblijvend advies!

advocaat hoorn echtscheiding - familierecht, mediator, mediation, erfenis, erfrecht

Uw familierecht expert

Scheidingsadvocaat Raike de Boer

0229-74 52 14

raike@maasdamdeboer.nl 

Werkgebied

Voor onze diensten kunt u ons inschakelen, maar zeker niet gelimiteerd aan deze gemeentes als :

Dus of u nou simpelweg dichtbij een een scheidingsadvocaat Hoorn, of scheidingsadvocaat Koggenland zoekt of een stuk verder wat betreft de omgeving maakt niet uit, want wij komen vrijblijvend en kosteloos bij u thuis indien u dit prettig vind 

Dus zoekt u een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat of familierechtadvocaat voor uw scheiding?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons nu een email naar raike@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!