Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Advocaat echtscheiding (ook mogelijk via mediation)

FamilierechtEchtscheiding via mediation?Kinder – en partneralimentatieAfwikkelen vermogen: gemeenschap van goederen, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontract

Een gespecialiseerde familierecht advocaat voor bijvoorbeeld uw scheiding

Als u een gespecialiseerde familierecht advocaat zoekt voor bijvoorbeeld uw scheiding, bent u aan het juiste adres bij advocatenkantoor Maasdam & De Boer.

Een overzicht type zaken waar cliënten ons bijvoorbeeld voor inschakelen als gespecialiseerde familierecht advocaat

 

(Dit betekent niet dat wij de overige familierecht gerelateerde zaken niet aannemen. Dit is slechts een indicatie van de meest frequenaangetroffen onderwerpen van zaken)

 • Echtscheiding algemeen

  • opstellen ouderschapsplan
   advocaat familierecht - advocaat gespecialiseerd in familierecht

   Uw familierecht advocaat e.o voor al uw familierecht gerelateerde vragen

  • berekenen en vaststellen kinderalimentatie
  • berekenen en vaststellen partneralimentatie
  • verdeling gemeenschap van goederen (verdeling van de goederen en schulden)
  • afwikkelen huwelijkse voorwaarden
  • afspraken over ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen
  • scheiden onder huwelijkse voorwaarden. bijv. huwelijksvoorwaarden:

   • onder koude uitsluiting
   • met een beperkte gemeenschap
   • met een gemeenschap van inboedel
   • met een (Amsterdams) verrekenbeding
  • scheiden op basis van gemeenschap van goederen
 • Echtscheiding voor ondernemers

  • juridische aspecten bij verdeling en/of verrekening van het bedrijf van één of beide echtgenoten
 • Echtscheiding via mediation 

  • mediation wordt ook wel scheidingsbemiddeling genoemd
  • scheidingsmelding
  • opstellen ouderschapsplan
  • berekenen kinderalimentatie door uw mediator
  • berekenen partneralimentatie door uw mediator
  • opstellen (echt)scheidingsconvenant door advocaat
  • verdeling gemeenschap van goederen (verdeling van de goederen en schulden)
  • afwikkelen van de huwelijksvoorwaarden
  • afspraken over pensioenen
  • juridische afwikkeling (de echtscheidingsbeschikking) via uw echtscheidingsmediator
 • Echtscheiding via een proces 

  • hierbij zijn wij uw echtscheidingsadvocaat bij het scheiden
 • Zaken over alimentatie veranderingen zoals:

  • alimentatie verlagen (kinderalimentatie verlagen of partneralimentatie verlagen)
  • procedure alimentatie herberekening bij gewijzigde omstandigheden
  • alimentatie herberekening 2017 (uw alimentatie herberekenen in de huidige omstandigheid)
  • herziening alimentatie (alimentatie opnieuw laten vaststellen)
  • kinderalimentatie wijzigen na trouwen (alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde gaat trouwen)
  • partneralimentatie wijzigen na trouwen of samenwonen  (alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde gaat trouwen of samenwonen)
  • herberekening kinderalimentatie bij nieuwe situatie met nieuwe partner met kind (alleen na trouwen)
 • Naamswijziging 

  • het wijzigen van uw naam. Meestal is dit de voornaam
 • Afstamming, bijvoorbeeld:

  • Erkenning kind, u wilt bijvoorbeeld uw kind erkennen, maar uw ex-partner staat hier niet voor open
  • Vaderschapsactie: via de rechter het vaderschap laten vaststellen
  • Vernietiging van de erkenning: u wilt de erkenning ongedaan laten maken
 • Problemen met gezag over kind(eren), bijvoorbeeld:

  • U wilt gezamenlijk gezag, maar uw ex-partner staat hier niet voor open
  • U wilt geen gezamenlijk gezag meer, maar uw ex-partner wil daar niet aan meewerken
  • U hebt gezamenlijk gezag en toestemming van uw ex-partner nodig voor  bijvoorbeeld vakantie, inschrijving op school, medische beslissingen maar uw ex-partner werkt niet mee en u hebt vervangende toestemming van de rechter nodig
 • Meerderjarigenbewind, mentorschap en/of curatele:

  • situaties waarbij uw vader, uw moeder, uw partner, of een ander familielid niet meer voldoende voor zichzelf kan zorgen en het noodzakelijk is dat een aangewezen derde (bewindvoerder, mentor of curator) die taken op zich gaat nemen
 • En elke andere zaak waar wij voor u kunnen optreden als uw gespecialiseerde  familierecht advocaat 

Dus zoekt u een goede en gespecialiseerde familierecht advocaat?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons een email naar raike@maasdamdeboer.nl U krijgt vrijblijvend advies!

advocaat hoorn echtscheiding - familierecht, mediator, mediation, erfenis, erfrecht

Uw familierecht advocaat

Advocaat Raike de Boer

0229-74 52 14

raike@maasdamdeboer.nl 

 

 • echtscheiding/verbreking samenwoonrelatie
 • juridische aspecten bij verdeling van het bedrijf van één of beide echtgenoten
 • naamswijziging
 • afwikkeling pensioenen
 • (stiefouder)adoptie
 • erkenning/ontkenning vaderschap
 • bewind/mentorschap/curatele
Echtscheiding / verbreking samenwoonrelatie via mediation?

Als u de lastige knoop hebt doorgehakt om uit elkaar te gaan, dan wordt u geconfronteerd met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Hoe verdelen we de zorg over onze kinderen? Kan één van ons in het huis blijven wonen? Wat gaan we met het bedrijf doen? Hoe zit het met de alimentatie? Kortom: een periode met veel onduidelijkheid en onzekerheid waarbij de emoties soms hoog kunnen oplopen. En tegelijkertijd moeten er belangrijke beslissingen worden genomen. Wilt u uw echtscheiding met uw toekomstige ex-partner op een goede manier afwikkelen? Omdat u samen door een deur verder wilt, omdat u samen kinderen hebt etc.? Dan past de keuze voor mediation bij u. Als je sámen via mediation tot een oplossing komt, dan is die oplossing vaak creatiever en met een breder draagvlak en bestendiger voor de toekomst, dan als de rechter een beslissing neemt. Om tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen is goede, juridische begeleiding in mediation van groot belang. Advocaat Raike de Boer van Maasdam & De Boer Advocaten – Mediators heeft de benodigde kennis over de gevolgen van een echtscheiding, niet alleen t.a.v. het juridische aspect maar ook op relationeel, financieel en emotioneel vlak.

Mocht mediation niet passend zijn, dan zijn er ook alternatieven: een scheiding in overleg via twee advocaten of een procedure. Heeft u vragen? Neem contact op met advocaat Raike de Boer; zij combineert jarenlange ervaring als familierechtadvocaat met een gezonde belangstelling in het verhaal achter de mensen. Zij kan u persoonlijk adviseren welke methode van afwikkelen van uw echtscheiding of verbreking samenwoonrelatie bij uw situatie past.

Kinderalimentatie

Als ouders uit elkaar gaan, dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Dat noemen we kinderalimentatie. Als uw kind hoofdzakelijk bij één van de ouders gaat wonen, dan betaalt de hoofdverzorger zijn/haar bijdrage doordat het kind bij hem/haar verblijft. De andere betaalt in geld een maandelijkse bijdrage; de kinderalimentatie. Als u samen uw kind gaat opvoeden (co-ouderschap) dan vindt kinderalimentatie meestal plaats in de vorm van ieder een bijdrage storten op een zogeheten kinderrekening. Maar wie betaalt wat? Dat hangt af van de leeftijd van het kind, de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders (waaronder soms ook stiefouders). Voor het berekenen van de behoefte, draagkracht en hoogte kinderalimentatie is er een richtlijn te weten de TREMA-normen, een behoeftetabel (bijlage 1)  en een draagkrachttabel (bijlage 2).

Partijen kunnen in overleg via mediation of via hun eigen advocaten een bijdrage overeenkomen. De advocaten of advocaat-mediator maakt dan een alimentatieberekening. Als partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter een beslissing moeten nemen.
Klik hier voor meer globale informatie over het berekenen van kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Partneralimentatie kan enkel aan de orde zijn als u getrouwd bent geweest. Het is een aanvullende maandelijkse bijdrage in het levensonderhoud van de minst verdienende ex-partner, betaald door de meest verdienende ex-partner. Hoe hoog is die partneralimentatie? Net als bij kinderalimentatie geldt ook hier: dat hangt af van de behoefte van de alimentatieontvanger, de mogelijkheden van de alimentatieontvanger om in eigen levensonderhoud te voorzien, de draagkracht van de alimentatiebetaler. Bij berekenen van behoefte en verdiencapaciteit spelen allerlei factoren een rol als leeftijd, werkverleden, opleiding, zorg voor kinderen etc. Net als bij kinderalimentatie, is er voor het berekenen van partneralimentatie ook de richtlijn TREMA normen, op basis waarvan een behoefte – en draagkrachtberekening kan worden gemaakt.

Partneralimentatie is alleen aan de orde als de alimentatieontvanger alleenstaand is. Op het moment dat de alimentatieontvanger opnieuw getrouwd is of duurzaam samenwoont, komt de alimentatieplicht van de alimentatiebetaler definitief te vervallen.

Klik hier voor meer informatie over globale berekening van de behoefte aan partneralimentatie

Afwikkelen vermogen: gemeenschap van goederen, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontract

Of u nu getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op huwelijksvoorwaarden en u gaat scheiden of dat u samen woont met of zonder samenlevingscontract en uit elkaar gaat: elke situatie is anders. Er is geen standaard wijze van afwikkelen van vermogen. Afwikkelen is maatwerk, afgestemd op de specifieke personen, tegen de achtergrond van wetgeving, fiscaliteiten en jurisprudentie. Advocaat Raike de Boer kan u daar over adviseren en u ook begeleiden bij de financiële en fiscale gevolgen van een scheiding, al dan niet in samenwerking met desbetreffende deskundigen als de notaris, de fiscalist en de accountant uit haar netwerk.

Gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan dient bij een echtscheiding het vermogen te worden verdeeld. Kort door de bocht gezegd, valt in principe alles in de gemeenschap, zoals de echtelijke woning, de hypothecaire geldlening, de inboedel, bank- en spaarrekeningen, de auto’s, de caravan , polissen van levensverzekering, aandelen, kredieten bij de bank, leningen bij derden etc. U hebt in beginsel ieder recht op de helft van het vermogen zoals dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is. Mocht u of uw ex een erfenis of schenking hebben ontvangen met een clausule dat het niet in de gemeenschap valt, dan is dat in beginsel een uitzondering op de hoofdregel dat alles in de gemeenschap valt en gedeeld moet worden door twee.

Huwelijkse voorwaarden

Als u vóór of tijden het huwelijk bij de notaris bent geweest om huwelijkse voorwaarden te maken, dan is dat contract bepalend voor de afwikkeling. Bij de afwikkeling blijkt niet altijd duidelijk te zijn wat partijen bedoeld hebben in hun contract (door onduidelijke artikelen of door gewijzigde omstandigheden etc.), of partijen hebben tijdens het huwelijk geen uitvoering gegeven aan het contract etc. Er kan dus veel gedoe en onduidelijkheid zijn over wat er in de huwelijkse voorwaarden staat, wordt bedoeld en hoe het moet worden afgewikkeld. Er zijn vele uitspraken over huwelijkse voorwaarden geweest. Het is bijna altijd noodzaak om u goed te laten voorlichten over uw huwelijkse voorwaarden. Als u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met advocaat Raike de Boer voor informatie en advies. U kunt uiteraard ook tussentijds door advocaat Raike de Boer laten toetsen of de huwelijksvoorwaarden nog voldoen aan uw wensen als getrouwd stel, zonder dat er sprake is van een echtscheiding.

Samenlevingsovereenkomst
Bent u samenwonend en heeft u een samenlevingscontract? Dan geldt hetzelfde als bij de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden: het contract is bepalend voor de wijze van afwikkelen, maar vaak genoeg onstaan er onduidelijkheden over tekst van het contract, bedoeling van partijen etc. Voor vragen over het verbreken van een samenleving kan advocaat Raike de Boer u ook adviseren en bijstaan.

Werkgebied

Advocaat Raike de Boer bedient cliënten in de gehele omgeving van Noord-Holland en soms daarbuiten.

Advocaat Raike de Boer fungeert onder andere, meer zeker niet gelimiteerd,  als een:

Dus of u nou gewoon naar een advocaat Opmeer op zoekt bent, een advocaat Stede Broec of bijvoorbeeld een advocaat scheiding Hoorn, bij Maasdam & de Boer advocaten weet u zeker dat u te maken hebt met een specialist

Bel nu voor een vrijblijvende gratis eerste afspraak (half uur) of mail Advocaat Raike de boer nu!

 

advocaat hoorn echtscheiding - familierecht, mediator, mediation, erfenis, erfrecht

Uw familierecht advocaat

Advocaat Raike de Boer

0229-74 52 14

raike@maasdamdeboer.nl