Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Advocaat alimentatie herberekening 2024 Hoorn – (bijv. verhoging of verlaging kinderalimentatie of partneralimentatie)

advocaat alimentatie hoorn - kinderalimentatie verlagen - partner alimentatie verhogen -

Alimentatie expert advocaat Raike de Boer helpt u graag met de herberekening van uw alimentatie. Het kan financieel gezien zeker de moeite waard is.  Bel Raike nu voor vrijblijvend en gratis advies nu op 0229-74 52 14

Zoekt u een gespecialiseerde advocaat Hoorn voor een herberekening van uw alimentatie in 2024? (zowel kinderalimentatie als partneralimentatie)

Als u een bekwame alimentatie advocaat Hoorn zoekt voor een herberekening van uw alimentatie in 2024, bent u hier aan het goede adres. Gespecialiseerde familierecht advocaat Raike de Boer is namelijk dé expert in de omgeving als het gaat om het doen van een herberekening van uw alimentatie. Ze kan zowel uw kinderalimentatie en partneralimentatie herberekenen en kijken of hier voor u voordeel in te behalen is, of u nou de alimentatie betaler of alimentatie ontvanger bent. Dit is immers waar veel cliënten naar op zoek zijn. Indien er namelijk voordeel voor u te behalen is, kan dit vooral op de langere termijn financieel zeer zeker de moeite waard zijn hier iets mee te doen! Tip: Grijp ook snel in, maar daarover later op de pagina meer! 

Is alimentatie verlaging of stoppen mogelijk? – Uw advocaat alimentatie Hoorn legt uit:

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor u wettelijk gezien minder kinderalimentatie of partneralimentatie hoeft te betalen.

Vaak komt dit door 1 of meerdere van de volgende redenen:

 • U verdient nu minder geld (bijv. door niet-verwijtbaar werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) en u heeft dus minder over om aan alimentatie te kunnen besteden. Uw draagkracht is lager.
 • In geval van partneralimentatie: u heeft nu meer vaste woonkosten en heeft minder over om aan alimentatie te kunnen besteden. U heeft dus meer lasten, dus lagere draagkracht.
 • Uw ex-partner heeft door een wijziging in haar leefomstandigheden minder kosten en/of meer inkomen en een lagere juridische aanvullende behoefte heeft aan alimentatie.

Praktijk voorbeelden hiervan zijn:

 • Indien u bijvoorbeeld noodgedwongen van baan bent gewisseld en nu minder verdient, uw baan verloren bent zonder dat dat aan u te wijten is, of als u helaas arbeidsongeschikt bent geworden, is er een goede kans dat u vanaf dat moment minder alimentatie hoeft te betalen. U heeft immers minder geld over om aan alimentatie te besteden omdat u nu ook minder inkomen heeft. Let wel op: als u een beëindigingsvergoeding en/of transitievergoeding van uw werkgever heeft ontvangen, dan kan een rechter rekening houden met die vergoeding en kunt u bijv. langer toch nog hetzelfde salaris realiseren door die vergoeding. Simpel gezegd heeft u in het geval dat u een dergelijke vergoeding heeft ontvangen, door dit verkregen extra bedrag een langere tijd de financiële middelen om het ‘oude’ alimentatiebedrag te kunnen betalen, en zal u dus (nog) niet meteen in aanmerking komen om de alimentatie te laten verlagen. 
 • Indien uw gezinssituatie gewijzigd is, bijvoorbeeld door (her)trouwen, samenwonen (heeft eigenlijk alleen effect bij partneralimentatie), een nieuw kind, de kinderen van uw partner bij u wonen en u met die partner bent getrouwd, de omgangsregeling met betrekking tot uw kinderen gewijzigd is waardoor u meer of minder kosten voor hen maakt etc.  Let op: als u meer kosten heeft door schulden, dan kan de alimentatie niet zomaar gewijzigd worden. Dan geldt er een veel strengere maatstaf om de alimentatie te kunnen wijzigen. U moet dan – kort door de bocht gezegd – aantonen dat die (nieuwe) schulden vóór gaan op de betaling van de alimentatie.
 • Indien uw partner gaat trouwen of langdurig samenwoont, vervalt hierdoor haar recht op partneralimentatie. Wat betreft kinderalimentatie ligt het wat genuanceerder. Deze komt niet te vervallen bij het samenwonen of trouwen van uw ex-partner. Als uw ex-partner (opnieuw) gaat trouwen, dan wordt zijn/haar nieuwe partner volgens de wet stiefouder. De stiefouder heeft dan ook wettelijk de plicht gekregen om de kinderen van zijn man/vrouw te onderhouden. Daardoor wordt de totale draagkracht vaak hoger en wordt vaak het aandeel van de alimentatiebetaler (van u dus!) lager.

Al deze factoren, en natuurlijk ook een combinatie ervan, hebben dus invloed op het bedrag dat u moet betalen aan alimentatie. Indien dus 1 of meerdere van deze factoren, die invloed hebben op de vaststelling van de alimentatie, wijzigingen, kan het zeker de moeite zijn om om een herberekening te laten maken van uw alimentatie door een gespecialiseerde advocaat. Uw huidige alimentatie is immers afgestemd op uw oude situatie in het verleden en niet op uw huidige situatie. Vooral op de lange termijn kan hier veel winst mee te behalen zijn!

Is alimentatie verhoging dan ook mogelijk? – Uw advocaat alimentatie Hoorn emster legt uit:

Net als verlaging van alimentatie door veranderde omstandigheden, is natuurlijk precies hetzelfde mogelijk als het gaat om verhoging van de alimentatie. Indien u als alimentatie-ontvanger bijvoorbeeld weet dat uw ex partner nu meer verdient, en dus een hogere financiële belastbaarheid heeft dan ervoor, dan is het slim om een alimentatie herberekening te laten uitvoeren. Dezelfde factoren gelden als het gaat om belastbaarheid en draagkracht zoals beschreven staan bij de verlaging van de alimentatie in het stuk hierboven.

Veranderd het bedrag dat ik moet betalen aan alimentatie dan niet automatisch met deze gewijzigde omstandigheden mee?

Nee, helaas werkt dat in Nederland niet zo. Indien beide partijen (ex-partners) geen (juridische) stappen ondernemen om het alimentatie bedrag te veranderen, blijft dit in principe helaas gewoon gelijk, ook al verandert uw situatie of die van uw ex-partner. U moet dus echt zelf (juridische) actie ondernemen!

Let op: snel handelen bij verlaging of verhoging van kinderalimentatie of partneralimentatie is aan te raden

Indien uw situatie of die van uw partner zoals hierboven beschreven staat, veranderd is of gaat veranderen, maar u langer wacht met een juridische actie om te proberen om de alimentatie te verlagen of verhogen, kan dit een negatief effect hebben op uw uiteindelijke financiële uitkomst. Het is namelijk moeilijker om met terugwerkende kracht uw alimentatie te verlagen of te verhogen, en dus naderhand het te veel betaalde geld terug te krijgen of het te weinig ontvangen geld alsnog te ontvangen. De rechter vindt namelijk dat als u een wijziging wilt, u ook de enige bent die actie kúnt ondernemen. Als u te lang wacht en dan met terugwerkende kracht om meer of minder alimentatie vraagt, dan wordt de ander ineens achteraf met een verhoging of verlaging verrast en had zich hier niet op kunnen voorbereiden. Rechters zijn heel terughoudend met een hoger of lager alimentatiebedrag met terugwerkende kracht vaststellen. Meestal knopen rechters aan bij de datum waarop het verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie is ingediend, omdat dan duidelijk is dat er actie is ondernomen en dat ook voor de ander bekend is. Dus:  met terugwerkende kracht alimentatie verhogen of verlagen is lastig. Hierdoor raden wij het als alimentatie specialisten echt aan om direct in te grijpen indien de hierboven desbetreffende hierboven beschreven factoren veranderen.

Dus zoekt u een bekwame expert voor de herberekening van uw alimentatie?  Bel alimentatie advocaat Hoorn Raike de Boer dan nu op 0229-74 52 14 of email haar op raike@maasdamdeboer.nl U krijgt gelijk vrijblijvend en gratis advies! (30 minuten)

Veel voorkomende gerelateerde alimentatie verzoeken van cliënten waarin advocaat Raike gespecialiseerd is:

✓ alimentatie verlagen of verhogen (bijvoorbeeld kinderalimentatie verlagen/verhogen of partneralimentatie verhogen/verlagen)

 procedure alimentatie herberekening bij gewijzigde omstandigheden

alimentatie herberekening 2024 (uw alimentatie herberekenen in de huidige omstandigheid)

 herziening alimentatie (alimentatie opnieuw laten vaststellen)

 kinderalimentatie wijzigen na trouwen (alimentatieplichtige gaat trouwen met een partner die al kinderen heeft en wordt door het trouwen stiefouder van de kinderen van zijn nieuwe partner of alimentatiegerechtigde gaat trouwen en diens nieuwe partner wordt daarmee stiefouder van uw kinderen)

 partneralimentatie wijzigen na trouwen of samenwonen  (alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde gaat trouwen of samenwonen)

 herberekening kinderalimentatie bij nieuwe situatie met nieuwe partner met kind (alleen na trouwen)

Uitleg – Maar wat is juridisch gezien kinderalimentatie nu eigenlijk precies? 

advocaat alimentatie herberekening kinderalimentatie partneralimentatie wijzigen berekenen

Bij alimentatie gaat het niet snel om zulke kleine bedragen als 50 eurocent..

Als ouders uit elkaar gaan, dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Dat noemen we kinderalimentatie. Als uw kind hoofdzakelijk bij één van de ouders gaat wonen, dan betaalt de hoofdverzorger zijn/haar bijdrage doordat het kind bij hem/haar verblijft. De andere betaalt in geld een maandelijkse bijdrage; de kinderalimentatie. Als u samen uw kind gaat opvoeden (co-ouderschap) dan vindt kinderalimentatie meestal plaats in de vorm van ieder een bijdrage storten op een zogeheten kinderrekening. Maar wie betaalt wat? Dat hangt af van de leeftijd van het kind, de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders (waaronder soms ook stiefouders). Voor het berekenen van de behoefte, draagkracht en hoogte kinderalimentatie is er een richtlijn te weten de TREMA-normen, een behoeftetabel (bijlage 1)  en een draagkrachttabel (bijlage 2).

Partijen kunnen in overleg via mediation of via hun eigen advocaten een bijdrage overeenkomen. De advocaten of advocaat-mediator maakt dan een alimentatieberekening. Als partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter een beslissing moeten nemen.
Klik hier voor meer globale informatie over het berekenen van kinderalimentatie.

Uitleg – Wat is juridisch gezien partneralimentatie nu eigenlijk?

Partneralimentatie kan enkel aan de orde zijn als u getrouwd bent geweest. Het is een aanvullende maandelijkse bijdrage in het levensonderhoud van de minst verdienende ex-partner, betaald door de meest verdienende ex-partner. Hoe hoog is die partneralimentatie? Net als bij kinderalimentatie geldt ook hier: dat hangt af van de behoefte van de alimentatieontvanger, de mogelijkheden van de alimentatieontvanger om in eigen levensonderhoud te voorzien, de draagkracht van de alimentatiebetaler. Bij berekenen van behoefte en verdiencapaciteit spelen allerlei factoren een rol als leeftijd, werkverleden, opleiding, zorg voor kinderen etc. Net als bij kinderalimentatie, is er voor het berekenen van partneralimentatie ook de richtlijn TREMA normen, op basis waarvan een behoefte – en draagkrachtberekening kan worden gemaakt.

Partneralimentatie is alleen aan de orde als de alimentatieontvanger alleenstaand is. Op het moment dat de alimentatieontvanger opnieuw getrouwd is of duurzaam samenwoont, komt de alimentatieplicht van de alimentatiebetaler definitief te vervallen.

Klik hier voor meer informatie over globale berekening van de behoefte aan partneralimentatie

De gemeente Hoorn bestaat uit de volgende wijken vanaf waar u ons kunt inhuren als advocaat alimentatie herberekening Hoorn:

 • Hoorn (binnenstad)
 • Venenlaankwartier
 • Hoorn-Noord
 • Grote Waal
 • Risdam-Zuid
 • Risdam-Zuid
 • Nieuwe Steen
 • Zwaag
 • Blokker
 • Kersenboogerd Noord
 • Kersenboogerd Zuid
 • Hoorn 80
 • Bangert en Oosterpolder
 • En de meeste andere steden en dorpen binnen West-Friesland. Woont u verder weg? Geen probleem. Wij komen bij u thuis.

Dus zoekt u een bekwame expert voor de herberekening van uw alimentatie?  Bel alimentatie advocaat Hoorn Raike de Boer dan nu op 0229-74 52 14 of email haar op raike@maasdamdeboer.nl U krijgt gelijk vrijblijvend en gratis advies! (30 minuten)

advocaat hoorn echtscheiding - familierecht, mediator, mediation, erfenis, erfrecht

Uw familierecht expert

Advocaat Raike de Boer

Bel haar nu op: 0229-74 52 14

raike@maasdamdeboer.nl