Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Advocaat Kinderalimentatie & partneralimentatie

Familierecht


• Familierecht


Echtscheiding via mediation


Kinder– en  partneralimentatie


Afwikkelen vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderalimentatie

Als ouders uit elkaar gaan, dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Dat noemen we kinderalimentatie. Als uw kind hoofdzakelijk bij één van de ouders gaat wonen, dan betaalt de hoofdverzorger zijn/haar bijdrage doordat het kind bij hem/haar verblijft. De andere betaalt in geld een maandelijkse bijdrage; de kinderalimentatie. Als u samen uw kind gaat opvoeden (co-ouderschap) dan vindt kinderalimentatie meestal plaats in de vorm van ieder een bijdrage storten op een zogeheten kinderrekening. Maar wie betaalt wat? Dat hangt af van de leeftijd van het kind, de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders (waaronder soms ook stiefouders). Voor het berekenen van de behoefte, draagkracht en hoogte kinderalimentatie is er een richtlijn te weten de TREMA-normen, een behoeftetabel (bijlage 1)  en een draagkrachttabel (bijlage 2).

Partijen kunnen in overleg via mediation of via hun eigen advocaten een bijdrage overeenkomen. De advocaten of advocaat-mediator maakt dan een alimentatieberekening. Als partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter een beslissing moeten nemen.
Klik hier voor meer globale informatie over het berekenen van kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Partneralimentatie kan enkel aan de orde zijn als u getrouwd bent geweest. Het is een aanvullende maandelijkse bijdrage in het levensonderhoud van de minst verdienende ex-partner, betaald door de meest verdienende ex-partner. Hoe hoog is die partneralimentatie? Net als bij kinderalimentatie geldt ook hier: dat hangt af van de behoefte van de alimentatieontvanger, de mogelijkheden van de alimentatieontvanger om in eigen levensonderhoud te voorzien, de draagkracht van de alimentatiebetaler. Bij berekenen van behoefte en verdiencapaciteit spelen allerlei factoren een rol als leeftijd, werkverleden, opleiding, zorg voor kinderen etc. Net als bij kinderalimentatie, is er voor het berekenen van partneralimentatie ook de richtlijn TREMA normen, op basis waarvan een behoefte – en draagkrachtberekening kan worden gemaakt.

Partneralimentatie is alleen aan de orde als de alimentatieontvanger alleenstaand is. Op het moment dat de alimentatieontvanger opnieuw getrouwd is of duurzaam samenwoont, komt de alimentatieplicht van de alimentatiebetaler definitief te vervallen.

Klik hier voor meer informatie over globale berekening van de behoefte aan partneralimentatie