Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Advocaat kort geding Zwaag

Zoekt u een advocaat kort geding Zwaag e.o?

advocaat hoorn - echtscheiding, mediation, erfenis, erfrect,erfenis, onroerend goed, woning, huis,vastgoed, burenruzie,alimentatie,verborgen gebreken,koggenland, medemblik.

Uw advocaten voor kort geding Ries Maasdam (links) of Raike de Boer (rechts) helpen u graag met uw kort geding Zwaag 

Indien u een gespecialiseerde advocaat kort geding Zwaag e.o zoekt, dan bent u bij Maasdam & De Boer advocaten aan het goede adres. Wij zijn de expert in de omgeving als het gaat als het gaat om het goed afhandelen van een kort geding waar u een echt bekwame advocaat voor nodig heeft. Het is immers niet niks als u snel een advocaat nodig heeft voor een kort geding. Doordat wij expert zijn op verschillende gebieden, kunnen we u dan ook goed helpen en vinden wij ook klanttevredenheid erg belangrijk. Het is immers zo dat conflicten waar een kort geding al moeilijk genoeg zijn, en dus is het belangrijk dat u zoveel mogelijk wordt ontlast door onze hulp.

Kunt u ons inschakelen als advocaat kort geding Zwaag op elk gebied waar u een advocaat voor nodig heeft?

Nee, helaas gaat dat niet, omdat wij gespecialiseerde advocaten zijn. Als uw probleem binnen ons specialistisch gebied valt, dan kunnen wij u allicht met expertise helpen met uw zaak. Echter , als dit niet zo is, dan is het onze mening dat het verstandiger voor u om te zoeken naar een advocaat die wel in uw onderwerp gespecialiseerd is. Een gespecialiseerde advocaat weet meestal toch net wat meer dan een reguliere lokale advocaat.

U kunt ons inschakelen als:

 • Kort geding advocaat Familierecht (echtscheiding, alimentatiezaken, naamswijziging)

 • Kort geding advocaat Erfrecht (erfenis en gerelateerd aan de nalatenschap, het kindsdeel (legitieme portie) ,testament, conflicten met de executeur, verdeling, vereffening, legaat  etc.)

 • Kort geding advocaat onroerend goedrecht (alles omtrent koop, verkoop of de huur van uw woning / huis )

 • Kort geding advocaat burenrecht (alles wat te maken heeft met burenruzies en conflicten)


Dus zoekt u een goede gespecialiseerde kort geding onroerend goedrecht advocaat Zwaag? Bel dan nu dan nu op 0229-74 52 14 of stuur nu een email naar ries@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!


Twijfelt u of uw onderwerp er onder valt? Vraag het ons!

Bel dan gerust op of kijk in de lijst hieronder of uw onderwerp er ongeveer tussen valt! Het gaat niet om het exacte probleem, maar of het in het rechtsgebied valt. Wij zijn beide laagdrempelige en vriendelijke advocaten tegenover onze cliënten met groot empathisch vermogen, en helpen u graag de weg vinden op juridisch vlak. Uiteraard staan wij in de rechtszaal zeker ons mannetje!

Overzicht van rechtsgebieden met voorbeelden in  dat rechtsgebied waar u mogelijk een advocaat kort geding Zwaag nodig voor kunt hebben


Familierecht – uw advocaat kort geding Zwaag kan u helpen! Bel ons nu!


Kort geding voor echtscheiding algemeen

  • opstellen ouderschapsplan
  • berekenen en vaststellen kinderalimentatie
  • berekenen en vaststellen partneralimentatie
  • verdeling gemeenschap van goederen (verdeling van de goederen en schulden)
  • afwikkelen huwelijkse voorwaarden
  • afspraken over ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen
  • scheiden onder huwelijkse voorwaarden. bijv. huwelijksvoorwaarden:

   • onder koude uitsluiting
   • met een beperkte gemeenschap
   • met een gemeenschap van inboedel
   • met een (Amsterdams) verrekenbeding
  • scheiden op basis van gemeenschap van goederen
 • Kort geding voor echtscheiding voor ondernemers

  • juridische aspecten bij verdeling en/of verrekening van het bedrijf van één of beide echtgenoten
 • Kort geding gerelateerd aan een (echt)scheiding via mediation 

  • mediation wordt ook wel scheidingsbemiddeling genoemd
  • scheidingsmelding
  • opstellen ouderschapsplan
  • berekenen kinderalimentatie door uw mediator
  • berekenen partneralimentatie door uw mediator
  • opstellen (echt)scheidingsconvenant door advocaat
  • verdeling gemeenschap van goederen (verdeling van de goederen en schulden)
  • afwikkelen van de huwelijksvoorwaarden
  • afspraken over pensioenen
  • juridische afwikkeling (de echtscheidingsbeschikking) via uw echtscheidingsmediator
 • Kort geding voor echtscheiding via een proces 

  • hierbij zijn wij uw echtscheidingsadvocaat bij het scheiden
 • Kort geding voor alimentatie veranderingen zoals:

  • alimentatie verlagen (kinderalimentatie verlagen of partneralimentatie verlagen)
  • procedure alimentatie herberekening bij gewijzigde omstandigheden
  • alimentatie herberekening 2017 (uw alimentatie herberekenen in de huidige omstandigheid)
  • herziening alimentatie (alimentatie opnieuw laten vaststellen)
  • kinderalimentatie wijzigen na trouwen (alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde gaat trouwen)
  • partneralimentatie wijzigen na trouwen of samenwonen  (alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde gaat trouwen of samenwonen)
  • herberekening kinderalimentatie bij nieuwe situatie met nieuwe partner met kind (alleen na trouwen)
 • Kort geding voor naamswijziging 

  • het wijzigen van uw naam. Meestal is dit de voornaam.
 • Kort geding voor bij afstamming, bijvoorbeeld:

  • Erkenning kind, u wilt bijvoorbeeld uw kind erkennen, maar uw ex-partner staat hier niet voor open
  • Vaderschapsactie: via de rechter het vaderschap laten vaststellen
  • Vernietiging van de erkenning: u wilt de erkenning ongedaan laten maken
 • Kort geding voor problemen met gezag over kind(eren), bijvoorbeeld:

  • U wilt gezamenlijk gezag, maar uw ex-partner staat hier niet voor open
  • U wilt geen gezamenlijk gezag meer, maar uw ex-partner wil daar niet aan meewerken
  • U hebt gezamenlijk gezag en toestemming van uw ex-partner nodig voor  bijvoorbeeld vakantie, inschrijving op school, medische beslissingen maar uw ex-partner werkt niet mee en u hebt vervangende toestemming van de rechter nodig
 • Kort geding voor meerderjarigenbewind, mentorschap en/of curatele:

  • situaties waarbij uw vader, uw moeder, uw partner, of een ander familielid niet meer voldoende voor zichzelf kan zorgen en het noodzakelijk is dat een aangewezen derde (bewindvoerder, mentor of curator) die taken op zich gaat nemen
 • En elke andere zaak waar wij voor u kunnen optreden als uw gespecialiseerde  familierecht advocaat 


Dus zoekt u een goede gespecialiseerde kort geding  advocaat Zwaag voor familierecht? Bel dan nu dan nu op 0229-74 52 14 of stuur nu een email naar raike@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!


Onroerend goedrecht – uw advocaat kort geding Zwaag kan u helpen! Bel ons nu!


 • Kort geding voor problemen omtrent huur en verhuur van huis/woning

  • Problemen met de huurovereenkomst
  • Huur niet betaald/huurachterstand
  • Gebreken aan woning
  • Reparaties aan de woning
  • Lekkage woning/huis
  • Beëindigen van huurovereenkomst
  • Ontruiming huurwoning
  • Problemen omtrent huurbeleid
 • Kort geding voor problemen omtrent huur en verhuur van bedrijfsruimte

  • Dringend eigen gebruik van woning, huis of bedrijfsruimte
  • Ontruiming bedrijfsruimte/kantoorruimte
  • Beëindigen van huurovereenkomst van de woning, huis of bedrijfsruimte
 • Kort geding voor problemen rond of met uw appartement of appartementencomplex (appartementsrecht)

  • Problemen met de vereniging van eigenaren (problemen met de VvE)
  • Problemen met de appartementseigenaar
 • Kort geding voor problemen omtrent eigendomsvormen woning/huis

  • Volledig eigendom
  • Volledig eigendom met verkoopbelemmering
  • Gedeeltelijke eigendom
  • Vruchtgebruik
 • Kort geding voor problemen omtrent de huidige woning of ander onroerend goed

  • Problemen met asbest verwijderen
  • Slechte fundering woning/huis
 • Kort gedomg  voor problemen met de koop van nieuw huis/woning

  • Koop gaat niet door
  • Problemen met ontbindende voorwaarden
  • Problemen met financieringsvoorbehoud
  • Verborgen gebreken nieuwe woning/huis/koopwoning (bijvoorbeeld houtrot, boktor, lekkage dak of badkamer)
  • Aansprakelijkheid bank bij aanvragen of verstrekken hypotheek
  • Problemen omtrent de onderzoeksplicht en informatieplicht bij gebreken van de woning (mededelingsplicht verkoper)
  • Afspraken in het koopcontract worden niet nagekomen
  • Problemen omtrent de ontbinding van het koopcontract (bijvoorbeeld door niet rond krijgen van de hypotheek)
  • Problemen met het krijgen van een hypotheek
  • Schadevergoeding door niet nakomen verplichtingen verkoper woning/huis
 • Kort geding voor problemen met de verkoop van nieuw huis/woning 

  • Huis onder water
  • Problemen met hypotheekschuld / restschuld bij de bank / hypotheekachterstand 
  • Uw rechtsbijstandverzekering dekt de kosten niet 
  • Zorgplicht van de bank
  • Aansprakelijkheid van de bank
  • Schadevergoeding door niet nakomen verplichtingen koper woning/huis
  • Niet nakomen onderzoeksplicht koper door een bouwkundig onderzoek
  • Schadebeperkingsplicht koper
  • Koper heeft zich niet voldoende ingespannen om financieringsvoorbehoud rond te krijgen (verkrijgen hypotheekaanvraag)
  • Problemen omtrent het “voorlopig” koopcontract
  • Koopovereenkomst beëindigen/ontbinden
 • Kort geding voor conflicten rondom de koopovereenkomst

  • Niet nakomen koopovereenkomst
 • Kort geding voor conflicten over de levering van nieuw huis/woning

  • Aanvaardingsdatum huis/woning (ook wel overdrachtsdatum, transportdatum of datum van levering genoemd)
  • Problemen met de onderhandelingen woningverkoop
  • Problemen met de overdracht nieuwe woning/huis (bijvoorbeeld onverhoeds overlijden van verkoper of koper, of er ligt beslag op de woning)
 • Kort geding voor problemen omtrent verbouwen en bouwen woning/huis

  • Renovatie huis/woning
  • Herstructurering
  • Nieuwbouw woning/huis
  • Woning/huis verkeerd opgeleverd (woning opgeleverd met gebreken, niet conform de aanneemovereenkomst)
  • Aansprakelijkheid aannemer
  • Conflicten over de algemene voorwaarden van de aannemer
  • Problemen over aanneming van werk
  • Conflicten of ruzie met de aannemer of onderaannemer
  • Conflicten of ruzie met de architect of opdrachtgever
 • Kort geding voor conflict met buren (burenrecht)

  • Burengeschil / burenruzie
  • Boom over erfgrens (erfgrens 2 meter maximaal)
  • Conflicten of ruzie omtrent de gemeenschappelijke schutting
  • Blokkade van het uitzicht
  • Geluidsoverlast
  • Hinder door tekort aan licht
  • Problemen met de algemene plaatselijke vordening (apv)
 • Kort geding voor  erfdienstbaarheden

  • Problemen met recht op overpad
   • Conflict omdat u over het overpad loopt van uw buurman, buurvrouw of buren
   • conflict omdat uw buurman, buurvrouw of buren over uw overpad lopen
  • Problemen met de erfpacht
 • Kort geding voor verbinteniszaken 

  • problemen of conflicten met betrekking tot de verbintenis
 • Kort geding voor verjaring vordering

  • Niet nakomen verjaringstermijn
  • Niet nakomen morele verplichting
  • Opnieuw laten starten verjaringstermijn (stuiten)
 • Kort geding tegen beslag / opheffen van beslag op uw bezittingen

  • Problemen met beslaglegging op uw onroerend goed, geld en bankrekening
  • Aanvechten/opheffen conservatoir beslag
  • Kort geding tegen beslag / opheffen van beslag op uw bankrekening
  • Kort geding tegen beslag / opheffen van beslag op uw huis/woning/onroerend goed
  • Kort geding tegen beslag / opheffen van beslag op uw andere goederen zoals auto, boot etc
 • En elke andere zaak waar wij voor u kunnen optreden als uw gespecialiseerde vastgoed-recht advocaat 


Dus zoekt u een goede gespecialiseerde kort geding onroerend goedrecht advocaat Zwaag  ? Bel dan nu dan nu op 0229-74 52 14 of stuur nu een email naar ries@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!


Erfrecht – uw advocaat kort geding Zwaag kan u helpen!


 • Kort geding over rechten en plichten van onterfde familieleden

  • u bent onterfd – bijvoorbeeld een onterfde echtgenoot of echtgenote
  • u bent onterfd – bijvoorbeeld een onterfde geregistreerd partner
  • u bent onterfd – bijvoorbeeld een onterfd kind (of kinderen)
 • Kort geding gerelateerd aan (erf)rechten van kinderen indien langstlevende partner opnieuw is getrouwd of opnieuw gaat trouwen

  • soms alsnog mogelijkheid om legitieme portie op te eisen
  • conservatoir beslag leggen op bijvoorbeeld woning indien eigen ouder overlijdt
 • Kort geding over de juridische gevolgen van de wettelijke verdeling

 • Kort geding over  aanspraak maken op een som ineens

 • Opeisen van uw legitieme portie (let op dit moet binnen 5 jaar na overlijden!)

  • Indien een kind onterfd is, kan het toch aanspraak maken op de ‘legitieme portie’.
 • Kort geding over vaststellen legitieme portie

  • Alles omtrent het wettelijk kindsdeel genaamd ‘de legitieme portie”
 • Kort geding gerelateerd aan  de uitleg van testamenten

 • Kort geding voor over de vernietiging van testamenten

 • Kort geding voor over de verdeling van een erfenis / nalatenschap

  • ruzie of conflict over de verdeling van de erfenis
 • Kort geding over de vereffening van een erfenis

 • kort geding gerelateerd aan de rechten, plichten en informatie omtrent bewindvoering

  • Wat zijn de rechten, plichten van de bewindvoering en welke informatie heeft deze
 • Kort geding over de rechten, plichten en informatie omtrent executeur (gevolmachtigde)

  • de executeur krijgt het beheer over de bezittingen
  • de executeur moet zo goed mogelijk de erfenis afwikkelen
  • de executeur komt zijn/haar plichten niet na
 • Kort geding over problemen met de executeur

  • wantrouwen executeur door erfgenamen
  • ruzie tussen de executeur en erfgenamen
  • erfgenamen krijgen geen of onvoldoende informatie van de executeur
  • erfgenamen krijgen geen boedelbeschrijving van de executeur
  • erfgenamen krijgen geen rekening en verantwoording van de executeur
  • ontslag executeur
 • Kort geding over problemen met de bewindvoerder.

  Bijvoorbeeld:

  • wantrouwen bewindvoerder door erfgenamen
  • ruzie tussen de bewindvoerder en erfgenamen
  • erfgenamen krijgen onvoldoende informatie van de bewindvoerder
  • erfgenamen krijgen geen boedelbeschrijving van de bewindvoerder
  • erfgenamen krijgen geen rekening en verantwoording van de bewindvoerder
 • Kort geding over eëindigen/opheffen/opzeggen bewind

  • problemen of conflicten wat betreft de beëindiging van een bewind
 • Kort geding over ontslag bewindvoerder

  • de bewindvoerder voort zijn of haar taak niet naar behoren uit
 • Kort geding over de rechten en plichten van stiefkinderen

  • Wat zijn de rechten van de stiefkinderen
  • Wat zijn de plichten van de stiefkindern
 • Kort geding gerelateerd aan ruzie bij de verdeling van de erfenis

  • Ruzie waarbij de erfgenamen wel ruzie hebben, maar ook nog contact
  • Oude ruzie waardoor de erfgenamen elkaar niet meer spreken
 • Kort geding voor problemen rondom het overlijden van een van de echtgenoten

  • Elk erfrechtelijk probleem dat er komt kijken bij het overlijden van 1 van de echtgenoten
 • Kort geding over erven bij plaatsvervulling

  • problematiek rondom erven bij plaatsvervulling
 • Kort geding gerelateerd aan (ontheffing) testamentaire last (een opdracht aan een erfenis verbinden)

  • problemen omtrent de testamentaire last
 • Kort geding over juridisch vaststellen van het vaderschap om te kunnen erven na overlijden

  • Problemen rondom het vaststellen van het vaderschap. Gedacht kan worden aan niet meewerken van een betrokken partij
 • Kort geding over vruchtgebruik achtergebleven partner

  • Alhoewel uw kinderen recht hebben op hun deel van de erfenis, kunt u – onder omstandigheden – als de achtergebleven partner toch gebruik blijven maken van bijv. de woning of geldsom (vruchtgebruik)
  • Indien de achtergebleven ouder die gebruikt maakt van vruchtgebruik de vermogens van de kinderen opmaakt, kan – onder omstandigheden – deze ouder onder bewind worden gesteld
  • ruzie of conflict van erfgenamen met de achtergebleven ouder die van vruchtgebruik gebruikt maakt
  • een ongedaanmaking van vruchtgebruik door de achtergebleven ouder zelf
 • Kort geding over plichten van de achtergebleven partner die gebruikt maakt van vruchtgebruik

  • Verandering van goederen die vallen onder vruchtgebruik zonder toestemming overige erfgenamen
  • verplicht verzekeren van alle goederen die vallen onder vruchtgebruik
 • elk ander mogelijk erfenis gerelateerd probleem waar wij kunnen optreden als uw advocaat kort geding Zwaag als het gaat om erfrecht

De groep mensen die mogelijk erfgenaam of erfgenamen zijn is groot. Dit kunnen zijn (in willekeurige volgorde – en niet gelimiteerd aan) de echtgenoot, de echtgenote, geregistreerde partner, kinderen, ouders, broer, broers, zus, zussen, grootouders, overgrootouders, andere bloedverwanten en als de erflater erfgenamen aanwijst kan het werkelijk elk persoon en/of bijv goed doel zijn als genoemd in het testament.


Dus zoekt u een goede gespecialiseerde kort geding erfrecht advocaat Zwaag? Bel dan nu dan nu op 0229-74 52 14 of stuur nu een email naar raike@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!


 Tip: Indien u niet zeker weet of uw probleem hier binnen valt, neemt dan contact met ons op. Uw advocaat kort geding Zwaag kan u allicht verder helpen!