Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Onterfd? Uw Legitieme portie opeisen. Onze erfrecht advocaat Enkhuizen helpt u! Uw kindsdeel verkrijgen na onterving via testament

Bent u onterfd via het testament? Kan dat echt? – Onze erfrecht advocaat Enkhuizen legt uit

advocaat-legitieme-portie-onterfd-erfrecht-koggenland-testament-opeisen-erfenis-kindsdeel-onterving

Het is erg vervelend indien u onterfd bent! Gelukkig kunt u, indien u tijdig actie onderneemt, vaak nog vrij makkelijk uw “legitieme portie” verkrijgen. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u hierbij helpen!

Is uw vader of moeder overleden (of beiden), maar bent u via het testament onterfd ? Dan heeft u toch nog recht op een deel, uw kindsdeel, genaamd de legitieme portie.  Alleen de kinderen en kleinkinderen hebben het recht op de legitieme portie. Niet de de langstlevende echtgenoot, de ouders en de stief- of pleegkinderen van de overledene. Onze advocaat erfrecht Enkhuizen is specialist en kan u helpen met dit soort kwesties zoals het opeisen van uw kindsdeel.

De legitieme portie, hoe groot is deze?

Deze legitieme portie is de helft van het gewone deel van de erfenis, genaamd het erfdeel. Echter, de legitieme portie geeft alleen recht op een geldvordering. Een onterfd kind kan dus geen goederen opeisen, zoals bijvoorbeeld je favoriete stoel.
Het onterfde kind kan zijn of haar deel, de legitieme portie, pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Het onterfde kind is overigens niet verplicht de legitieme portie op te eisen.

Wilt u uw legitieme portie opeisen? Onze advocaat helpt u!

Indien u uw legitieme portie wilt opeisen, kunnen wij u daarbij van dienst zijn, want wij bij Maasdam & de Boer Advocaten & Mediators zijn dé expert op het gebied van erfrecht in de omgeving en zijn in staat om u te helpen bij het verkrijgen van uw kindsdeel.

Dus zoekt u een erfrecht advocaat voor uw erfrecht probleem?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons een email naar advocaten@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!

De berekening van de legitieme portie (kindsdeel)

Als er sprake is van een legitieme portie wordt er niet, zoals u misschien verwacht, simpelweg gekeken naar waarde van de nagelaten goederen. Er wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met giften die de overledene heeft gedaan tijdens zijn/haar leven. De legitieme portie wordt dus niet enkel berekend over de werkelijke nalatenschap, maar over de zogenaamde legitieme massa.

De legitieme massa

De legitieme massa bestaat uit de daadwerkelijke nalatenschap verminderd met schulden en en vermeerderd met giften. Het doel achter de legitieme massa is eigenlijk om te voorkomen dat de erflater zijn/haar geld wegschenkt aan bijvoorbeeld een kennis om te voorkomen dat een kind zijn of haar kindsdeel zou ontvangen. Immers, is er dan op het moment van overlijden geen geld meer om te verdelen. Het idee is dat het gebruik van ‘de legitieme massa’ dit dus moet voorkomen.

Waarom kiezen voor ons? 

testament - erfdeel - uw legitieme portie verkrijgen via de advocaat

Of u nu onterfd bent of niet, u heeft in principe bijna altijd recht op uw kindsdeel. Uw advocaat Enkhuizenhelpt u!

Zoals eerder al gemeld zijn wij beide expert op het gebied van erfrecht in de omgeving en zullen we onze expertise graag inzetten om u uit uw situatie te helpen. Naast onze expertise en krachtige aanpak, vinden wij het ook erg belangrijk dat u op een zo menselijk en empathisch mogelijke manier geholpen wordt in uw situatie, iets waar in het in de advocatuur nog weleens aan schort. Voor ons is communicatie met de cliënt erg belangrijk. Cliënten hebben immers vaak weinig ervaring met dit soort situaties en vinden het vaak prettig als er duidelijk met ze gecommuniceerd wordt zodat zij weten waar ze aan toe zijn. In situaties waar weinig schot in de zaak lijkt te zitten kunnen we vaak al met een kleine ingreep de boel in beweging zetten.

Erfrecht advocaat Enkhuizen aan huis?

Wij kunnen in de meeste gevallen ook geheel kosteloos bij u thuis afspreken indien u dit als prettiger ervaart, of dit nu om praktische of gevoelsmatige redenen is. Doordat de problemen rondom een erfenis conflict meestal al vervelend genoeg zijn, kan het helpen om uw situatie in uw eigen vertrouwde omgeving te bespreken met ons. Dit kan vaak toch helpen om de meestal negatieve lading iets lichter te maken. En dat is precies wat wij ook willen bereiken voor onze cliënten; een moeilijke tijd zo prettig mogelijk laten verlopen.

Aanrader van de erfrecht advocaat Enkhuizen :“Bij erfrecht is snel ingrijpen echt aan te raden!”

Bij erfrecht problemen is het vaak belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen. Het geld waar u mogelijk recht op heeft kan immers alleen (op een makkelijke manier) verkregen worden, indien dit geld er op dit moment nog is. Immers, hoe langer u wacht met juridisch actie ondernemen, hoe groter de kans is dat dat geldbedrag er niet meer is. Alhoewel dit niet direct betekent dat u geen kans meer maakt op uw deel, kost het naderhand verkrijgen van uw portie van de erfenis vaak veel meer tijd, geld, moeite,  stress en u loopt het risico dat u achter de feiten aanloopt of dat er een situatie is ontstaan dat u van een kale kip niet kunt plukken.

Dus zoekt u een erfrecht advocaat Enkhuizen voor uw erfrecht probleem?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons een email naar advocaten@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!

Vrijblijvend eerste gesprek & advies

In het eerste totaal vrijblijvende gesprek van maximaal 30 minuten via de telefoon, via de email of  in persoon kunt u uw probleem in meer detail voorleggen aan ons. Wij zullen dan ons visie uitspreken over uw probleem en u een eerste advies meegeven en uw juridische (on)mogelijkheden in uw situatie met u bespreken. Hierdoor wordt het veel makkelijker om te besluiten wat de beste aanpak is in uw situatie. Door dit inzicht krijgt u immers meer grip op de kwestie. Dit alleen al geeft vaak meer rust. Niets is immers zo vervelend als het onbekende en het niet-weten.

Kosten advocaat

Naast zaken op basis van ons uurtarief, nemen wij, Maasdam & De Boer advocaten – mediators, ook regelmatig zaken aan die vallen onder gefinancierde rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen heeft u mogelijk recht op deze gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid een groot gedeelte van uw kosten betaalt en u slechts een klein vast bedrag – de eigen bijdrage geheten. Alhoewel de huidige correcte benaming ‘gefinancierde rechtsbijstand’ is, staan advocaten die dit soort zaken aannemen onder verschillende namen bekend. Al deze termen betekenen precies hetzelfde:

  • pro-deo advocaat
  • advocaat gesubsidieerde rechtsbijstand
  • toevoeging advocaat
  • gefinancierde rechtshulp
  • advocaat van onvermogen
  • advocaat juridisch loket

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering?

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, kan het zijn dat de verzekeraar de advocaatkosten betaalt. Dat hangt wél af van de dekking van uw verzekering. U moet bijvoorbeeld wel verzekerd zijn voor erfrechtkwesties en meestal is er – afhankelijk van de hoogte van de premie – een bepaald budget beschikbaar. Als uw erfrechtgeschil onder de dekking van uw verzekering valt, dan heeft u het recht om uw eigen advocaat te kiezen. Vaak heeft de verzekeraar in de polisvoorwaarden staan, dat de advocaat pas bij een procedure mag worden ingeschakeld, dan wordt het voorwerk dus door uw rechtsbijstandsjurist gedaan. We zien helaas in de praktijk vaak voorkomen dat verzekeraars eerst ‘nee’ verkopen maar dat dat niet klopt met hun eigen polisvoorwaarden. Ries Maasdam heeft het regelmatig voor elkaar gekregen dat die ‘nee’ toch een ‘ja’ werd door de verzekeraar te wijzen op hun polisvoorwaarden. Voor meer informatie hierover lees het artikel rechtsbijstandsverzekering dekt de kosten niet.

Dus zoekt u een erfrecht advocaat Enkhuizen voor om uw kindsdeel, de legitieme portie, op te eisen?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons een email naar advocaten@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!