Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Advocaat nalatenschap Zwaag

advocaat hoorn - echtscheiding, mediation, erfenis, erfrect,erfenis, onroerend goed, woning, huis,vastgoed, burenruzie,alimentatie,verborgen gebreken,koggenland, medemblik.

Advocaat nalatenschap Ries Maasdam & advocaat nalatenschap Raike de Boer zijn specialisten op het gebied van erfrecht. Doordat zij beide een gespecialiseerde advocaat erfrecht zijn, is er een grote kans dat zij u goed en bekwaam kunnen bijstaan in deze vaak moeilijke periode. Het verlies van een ouder is vaak al erg zwaar, en conflicten rondom de erfenis maken het er niet bepaald makkelijker op. Het is ons doel u te helpen deze periode zo goed mogelijk door te komen, door zowel expertise te bieden voor uw problemen als empathie voor uw situatie. De combinatie van deze stellen veel van onze cliënten erg op prijs.

Advocaat nalatenschap Zwaag – Problemen met bijv. het testament of de iets anders in de erfenis afwikkeling?

U zoekt een echt bekwame advocaat nalatenschap Zwaag? Indien dit het geval is, bent u aan het goede adres bij advocatenkantoor Maasdam & de Boer. Zo kunt u problemen hebben door gedoe of onduidelijkheid rondom het testament, de executeur, de bewindvoerder of werkelijk elk andere erfenis gerelateerde kwestie. Wij zijn als advocaten dé experts op het gebied van erfrecht in de omgeving en helpen u graag met uw probleem rondom de afwikkeling van de erfenis. Erfrecht is een vrij gecompliceerd rechtsgebied, waardoor het slim is om echte specialisten in te schakelen als advocaat nalatenschap Zwaag . Wij staan al klaar om u te helpen met uw probleem!


Dus zoekt u een echte expert als nalatenschap advocaat Zwaag voor uw erfenis probleem?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons een email naar advocaten@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!


Aanrader van de nalatenschap advocaat Zwaag:  Bij erfrecht is snelheid ingrijpen echt aan te raden!”

In tegenstelling tot veel rechtsgebieden is het bij erfrecht belangrijker om zo snel mogelijk in te grijpen. Vooral indien er problemen zijn met de erfenis. Het geld waar u mogelijk recht op heeft kan immers alleen (op een makkelijke manier) verkregen worden indien dit geld er nog is. Immers, hoe langer u wacht met ingrijpen, hoe groter de kans is dat dat geldbedrag dat nu in het bezit is van de anderen, al uitgegeven is. Alhoewel dit niet direct betekent dat u geen schijn van kans meer maakt op uw deel, kost het naderhand verkrijgen van uw portie van de erfenis vaak veel meer tijd, geld, moeite en natuurlijk stress.

In het eerste vrijblijvende gesprek van maximaal 30 minuten via de telefoon, via de email of  in persoon op ons advocatenkantoor kunt u uw probleem voorleggen aan ons. Wij zullen dan onze visie uitspreken over uw probleem en u een eerste advies meegeven en kort uw juridische (on)mogelijkheden in uw situatie kosteloos met u bespreken. Hierdoor wordt het veel makkelijker om te besluiten wat de beste aanpak is in uw situatie. We bespreken dan wat probleem is en wat de mogelijkheden zijn om uit te komen waar u wilt uitkomen. Door dit inzicht krijgt u meer grip op de mogelijkheden en onmogelijkheden in uw desbetreffende situatie . Alleen dit al geeft vaak meer rust voor mensen. Niks is immers zo vervelend als het onbekende en het niet-weten. Dan kunt u aan het probleem blijven denken, actief of in uw achterhoofd, maar dat is natuurlijk zonde. Het is uiteindelijk altijd prettiger om te weten waar u aan toe bent.

Eerste nalatenschap adviesgesprek met onze advocaat gratis

Omdat u ons immers niet kent, vinden wij het niet meer dan redelijk dat uw eerste gesprek met ons totaal gratis is. U kunt ons dan een beetje leren kennen op een ongedwongen manier zonder dat hier enige kosten aan verbonden zijn. Immers, een advocaat is iemand met wie je toch met enige regelmaat contact hebt zo lang het juridische probleem speelt. Wel zit natuurlijk een limiet op het tijdsbestek van het eerste gratis gesprek. Dit is 30 minuten. Of dit nou per telefoon is of in levende lijve. Daarna kunt u zelf beslissen of u het hierbij wilt laten, later nog een afspraak wilt maken of liever toch een andere advocaat zoekt. Wij vinden ’t meest belangrijke dat u een advocaat vind die bij u past!

Advocaat aan huis ook mogelijk (kosteloos) voor de afwikkeling van uw nalatenschap

Doordat wij als gespecialiseerde advocaat steeds meer landelijk worden ingeschakeld, hebben wij recentelijk besloten om ’t ook kosteloos mogelijk te maken om bij u thuis te komen voor gesprekken die wij face to face met u hebben. Alhoewel men tegenwoordig ’t meeste contact heeft met zijn of haar advocaat via de email of telefoon, zijn er natuurlijk ook momenten dat het contact echt face to face moet of kan gaan. Hierbij is uw voorkeur uiteraard voor ons het belangrijkste. Voor deze face to face contacten of afspraken is dus vanaf heden mogelijk dat wij bij u thuis of ergens anders in de buurt afspreken. Wij rekenen hier geen extra kosten voor.


Dus zoekt u een echte expert als nalatenschap advocaat Zwaag voor uw erfenis probleem?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons een email naar advocaten@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!


Voorbeelden van Erfrecht zaken waar wij onder andere (maar zeker niet gelimiteerd aan) optreden als specialistisch advocaat nalatenschap Zwaag:

 • Rechten en plichten van onterfde familieleden- uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • u bent onterfd – bijvoorbeeld een onterfde echtgenoot of echtgenote
  • u bent onterfd – bijvoorbeeld een onterfde geregistreerd partner
  • u bent onterfd – bijvoorbeeld een onterfd kind (of kinderen)
 • (Erf)rechten van kinderen indien langstlevende partner opnieuw is getrouwd of opnieuw gaat trouwen

  • soms alsnog mogelijkheid om legitieme portie op te eisen
  • conservatoir beslag leggen op bijvoorbeeld woning indien eigen ouder overlijdt
 • De juridische gevolgen van de wettelijke verdeling – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Wat zijn de juridische gevolgen precies van de wettelijke verdeling?
 • Aanspraak maken op een som ineens – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Is er mogelijkheid om aanspraak te maken op de som ineens?
 • Opeisen van uw legitieme portie (let op dit moet binnen 5 jaar na overlijden!) – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Indien een kind onterfd is, kan het toch aanspraak maken op de ‘legitieme portie’.
 • Vaststellen legitieme portie – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Onduidelijkheid of hulp bij het verkrijgen van uw legitieme portie
 • Uitleg van testamenten – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Hoe werkt de afwikkeling van een testament bij de nalatenschap?
 • Vernietiging van testamenten – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Indien er (mogelijk) sprake is of zal zijn van vernietiging van het testament
 • Verdeling van een erfenis / nalatenschap – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • ruzie of conflict over de verdeling van de erfenis
 • De vereffening van een erfenis – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • alles rondom de vereffeniing van de erfenis
 • Rechten, plichten en informatie omtrent bewindvoering – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Wat zijn de rechten, plichten van de bewindvoering en welke informatie heeft deze
 • Rechten, plichten en informatie omtrent executeur (gevolmachtigde)

  nalatenschap advocaat testament executeur bewindvoerder

  Let op: Bij nalatenschap zaken is het belangrijk op tijd in te grijpen. Hoe later u ingrijpt, hoe moeilijker het vaak is om uw deel later nog op te kunnen eisen. Het geld kan immers al weg zijn. Grijp dus snel in!

  • de executeur krijgt het beheer over de bezittingen
  • de executeur moet zo goed mogelijk de erfenis afwikkelen
  • de executeur komt zijn/haar plichten niet na
 • Problemen met de executeur – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • wantrouwen executeur door erfgenamen
  • ruzie tussen de executeur en erfgenamen
  • erfgenamen krijgen geen of onvoldoende informatie van de executeur
  • erfgenamen krijgen geen boedelbeschrijving van de executeur
  • erfgenamen krijgen geen rekening en verantwoording van de executeur
  • ontslag executeur
 • Problemen met de bewindvoerder – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  Bijvoorbeeld:

  • wantrouwen bewindvoerder door erfgenamen
  • ruzie tussen de bewindvoerder en erfgenamen
  • erfgenamen krijgen onvoldoende informatie van de bewindvoerder
  • erfgenamen krijgen geen boedelbeschrijving van de bewindvoerder
  • erfgenamen krijgen geen rekening en verantwoording van de bewindvoerder
 • Beëindigen/opheffen/opzeggen bewind – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • problemen of conflicten wat betreft de beëindiging van een bewind
 • Ontslag bewindvoerder – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • de bewindvoerder voort zijn of haar taak niet naar behoren uit
 • Rechten en plichten van stiefkinderen – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Wat zijn de rechten van de stiefkinderen
  • Wat zijn de plichten van de stiefkindern
 • Ruzie bij de verdeling van de erfenis – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Ruzie waarbij de erfgenamen wel ruzie hebben, maar ook nog contact
  • Oude ruzie waardoor de erfgenamen elkaar niet meer spreken

Dus zoekt u een echte expert als nalatenschap advocaat Zwaag voor uw erfenis probleem?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons een email naar advocaten@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!


 • Problemen rondom het overlijden van een van de echtgenoten – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Elk erfrechtelijk probleem dat er komt kijken bij het overlijden van 1 van de echtgenoten
 • Erven bij plaatsvervulling-  uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • problematiek rondom erven bij plaatsvervulling
 • (Ontheffing) testamentaire last (een opdracht aan een erfenis verbinden) – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • problemen omtrent de testamentaire last
 • Na overlijden juridisch vaststellen van het vaderschap om te kunnen erven- uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Problemen rondom het vaststellen van het vaderschap. Gedacht kan worden aan niet meewerken van een betrokken partij
 • Vruchtgebruik achtergebleven partner – uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Alhoewel uw kinderen recht hebben op hun deel van de erfenis, kunt u – onder omstandigheden – als de achtergebleven partner (zoals echtgenoot of echtgenote) toch gebruik blijven maken van bijv. de woning of geldsom (vruchtgebruik)
  • Indien de achtergebleven ouder die gebruikt maakt van vruchtgebruik de vermogens van de kinderen opmaakt, kan – onder omstandigheden – deze ouder onder bewind worden gesteld
  • ruzie of conflict van erfgenamen met de achtergebleven ouder die van vruchtgebruik gebruikt maakt
  • een ongedaanmaking van vruchtgebruik door de achtergebleven ouder zelf
 • Plichten van de achtergebleven partner die gebruikt maakt van vruchtgebruik- uw advocaat nalatenschap Zwaag kan u helpen

  • Verandering van goederen die vallen onder vruchtgebruik zonder toestemming overige erfgenamen
  • verplicht verzekeren van alle goederen die vallen onder vruchtgebruik
 • Overige veel voorkomende vragen die kunnen ontstaan bij de afwikkeling van een nalatenschap zoals:

  • Had of heb ik juridisch gezien op meer recht dan ik ik heb gekregen uit de nalatenschap?
  • Hadden de kinderen of een van de kinderen nog een lening lopen bij de overleden ouder. Wie leende er en wanneer en welke invloed heeft dit?
  • Wat waren de giften in geld of goederen in de periode voor het overlijden van deze ouder?
  • is er sprake van verwerping van de erfenis?
  • is er sprake van ontbindende voorwaarden?
  • vragen of conflicten rondom de datum van de opstelling van het testament
  • wie heeft nou eigenlijk precies wat geërfd, volgens de wet?
  • hoe zit het precies met de langstlevende echtgenoot?
  • U heeft lijkt wat te hebben geërfd, maar twijfelt zich af of u hier recht op heeft?
  • Op wat voor manier werkt erven precies, juridisch gezien?
  • Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn in 1 of meerdere testamenten
  • Hoe zit het met de financiering van een nalatenschap?
  • Op welke datum na overlijden komt de de nalatenschap aan de orde?
  • Dekt de verzekering of verzekeraar de afwikkeling van de nalatenschap?
  • Is het mogelijk de makelaar aansprakelijk te stellen? (aankoopmakelaar of verkoopmakelaar heeft aansprakelijkheid)
  • onduidelijkheid of conflicten rondom een hypotheekaanvraag gerelateerd aan de nalatenschap
  • Hoe moeten een afspraak of afspraken in het testament worden opgevat?
  • Was er sprake van een codicil en zo ja, welke rechten kan men hier precies aan ontlenen?
  • Onduidelijkheid over legateren. Wie is precies legator en wie de legataris
  • Alle overige problemen, vragen of conflicten die te maken hebben met erfrecht en erven die wilt vragen aan uw advocaat nalatencshap Zwaag
 • elk ander mogelijk erfenis gerelateerd probleem waar wij kunnen optreden als uw nalatenschap advocaat Zwaag

De groep mensen die mogelijk erfgenaam of erfgenamen zijn is groot. Mogelijk varieert het dus welke perso wat erft. Dit kunnen zijn (in willekeurige volgorde – en niet gelimiteerd aan) de echtgenoot, de echtgenote, geregistreerde partner, kinderen, ouders, broer, broers, zus, zussen, grootouders, overgrootouders, andere bloedverwanten en als de erflater erfgenamen aanwijst kan het werkelijk elk persoon en/of bijv goed doel zijn als genoemd in het testament. 


Dus zoekt u een echte expert als advocaat nalatenschap Zwaag voor uw erfenis probleem?  Bel ons dan nu op 0229-74 52 14 of stuur ons een email naar advocaten@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!