Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Familierecht Advocaat Abbekerk – Voor uw echtscheiding of alimentatie berekening

Bent u op zoek naar dé specialist als uw familierecht advocaat Abbekerk?

Bent u op zoek naar een specialist als familierecht advocaat Abbekerk voor uw echtscheiding of alimentatie berekening? Dan bent u aan het goede adres bij advocaat Raike de Boer. Zij is een ervaren advocaat en mediator die u kunt helpen bij uw echtscheiding of alimentatie geschil.

Wie is familierecht advocaat Abbekerk en vFAS mediator Raike de Boer?

 familierecht advocaat Hoornvoor echtscheiding of alimentatie

Uw familierecht advocaat Abbekerk – Ze helpt u met uw echtscheiding of alimentatie berekeningen

Naast haar expertise op het gebied van familierecht is Raike een doelgerichte en warme advocaat die het niet alleen belangrijk vind om kennis te hebben van het juridische component van familierecht advocatuur, maar ook zich juist richt op het menselijke aspect. Indien echtscheidingen moeilijk lukken, heeft dit vaak ook met het menselijke aspect te maken. Het probleem bij een ex-partner die zich op een manier opstelt die het scheidingsproces moeilijk maakt is vaak niet enkel juridisch, maar vaak ook sociaal.

Soms kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een partner bijvoorbeeld nog boos op de ander ex partner omdat deze is vreemd gegaan. Het kan dan een heel positieve invloed hebben om ook aandacht te besteden aan deze boosheid, omdat deze boosheid de echtscheiding ook echt in de weg kan staan. De boze partner blokkeert dan bijvoorbeeld zonder het zelf door te hebben de voortgang van de echtscheiding, om de ander ex partner dwars te zitten of niet los te hoeven laten. Het sociale inzicht in dit soort zaken kan dus zeker strategische waarde hebben.

Bij een echtscheiding via mediation is het sociale aspect nog belangrijker dan bij een scheiding via advocaten, omdat de communicatie tussen de ex partners hier hier direkt is.

Lange termijn doelen – Uw familierecht advocaat Abbekerk legt uit

Naast het sociale aspect vind advocaat en mediator Raike het ook belangrijk om de lange termijn doelen in de gaten te houden. Immers, waar wilt u uiteindelijk uitkomen? Wilt u nu echt ruzie maken met uw ex partner indien dit uiteindelijk op de lange termijn juist geen positieve gevolgen heeft omdat u nog samen (onvolwassen) kinderen heeft? Er is natuurlijk altijd plaats voor het emotionele en sociale component, maar uiteindelijk is het ook belangrijk om te voorkomen dat u ook weer geen verkeerde beslissingen maakt in die emotie van dat moment.  Familierecht Advocaat en mediator Raike zal u hier zo goed mogelijk mee helpen en en zorgen dat u uw lange termijn doelen zo goed mogelijk kunt bereiken.

De juridische en menselijke kant in de familierecht advocatuur

Ook komen de juridische kant en de menselijke kant vaak samen in de familierecht advocatuur, zoals bijvoorbeeld bij onderhandelingen met uw ex partner. Zo is het soms slim om uw ex partner op het ene vlak iets te geven omdat hij dan ook weer op een ander vlak makkelijker akkoord met u zal gaan. Ook is de specifieke manier om uw ex partner aan te spreken erg belangrijk om te weten. Bij sommige ex-partners kan het juist goed zijn om duidelijke strepen te trekken, terwijl bij de andere partner te duidelijke strepen juist weer tegen u zullen werken.  Bij die partners kan het weer beter werken om juist zo vriendelijk mogelijk te blijven. Immers, men kan soms meer vliegen vangen met honing dan met azijn. Dit allemaal is natuurlijk totaal afhankelijk van de persoon in kwestie.

Hoe gecompliceerd is uw echtscheiding?- Uw familierecht advocaat Abbekerk legt uit

Familierecht advocaat Raike de Boer krijgt vaak de vraag hoe ingewikkeld een bepaalde echtscheiding is en hoe lang hij duurt. Alhoewel het zeker vreemde vraag is, blijft dit toch altijd moeilijk om echt te voorspellen. Immers, dit hangt immers af van een tal van omstandigheden. Door de jaren heeft heeft familierecht advocaat Raike echter wel gemerkt dat alhoewel het echt te voorspelen is, er een aantal aantal factoren zijn die vaak wel een significante rol spelen. Er zijn zowel juridische (feitelijke) factoren en menselijke/sociale factoren

Hoe ingewikkeld is een echtscheiding op juridisch vlak? – Uw familierecht advocaat Abbekerk legt uit

1. Is er sprake van gemeenschap van goederen of van huwelijkse voorwaarden bij uw huwelijk?

Is er sprake van gemeenschap van goederen of van huwelijkse voorwaarden? Over het algemeen is een echtscheiding waar sprake is van gemeenschap van goederen minder ingewikkeld dan als er sprake is van huwelijkse voorwaarden. Immers, bij gemeenschap van goederen hoeft er ‘slechts’ gekeken te worden naar wat er nu is alvorens dit simpel gezegd door tweeën te delen. Bij huwelijkse voorwaarden is het lang niet zo simpel. Ook komt het vaak voor dat alhoewel mensen aanvankelijk hebben gekozen voor huwelijkse voorwaarden, zij toch niet (geheel) jaarlijks hun financiën hebben met elkaar hebben bijgehouden.

2. Is het nieuwe vermogensrecht van toepassing bij uw echtscheiding?

Alhoewel het nieuwe vermogensrecht (2017) de bedoeling heeft om echtscheidingen eerlijker te maken, maakt het echtscheidingen vaak ook ingewikkelder omdat lang niet altijd duidelijk is wie precies de eigenaar is van welk bezit. Immers zijn veel mensen voor hun huwelijk vaak al samenwonend, waardoor het niet altijd meer echt objectief te herleiden is precies de eigenaar is van welk bezit en met wiens geld welke aankoop is gedaan.

3. Is er een eigen huis?

Indien er een eigen huis is moet gekozen worden of een van de ex-partners hier in zal blijven wonen of dat de woning verkocht zal worden. Echter, als één van de partners hier zal blijven wonen betekent dit dat de ander partner uitgekocht moet worden. Echter, is de woning vaak niet meer hetzelfde waard als hij ooit waard was omdat de woningprijzen nou eenmaal niet stil staan. Ook hangt er maar vanaf wanneer in het echtscheidingsproces de de woning wordt getaxeerd . Soms is hij door een maand later taxeren ineens weer meer waard wat voordelig is voor één partner en onvoordelig voor de ander. Kort gezegd, ook hier is weer genoeg het oneens over te zijn .

4. Zijn er kinderen?

Indien er kinderen zijn is er ook weer een kans aanwezig dat de de ex-partners het oneens zijn over de keuzes over bijvoorbeeld omgang of alimentatie.

5. Zijn er eigen ondernemingen?

Indien er één of meer ondernemingen zijn wordt het financiële plaatje meestal ook weer ingewikkelder

 

Hoe ingewikkeld is de echtscheiding op menselijk vlak? – Uw familierecht advocaat Abbekerk legt uit

1. Is er een geschiedenis die een negatieve invloed heeft op de interactie tussen de ex-partners?

Dit komt vaak voor indien een van de partners is vreemd gegaan en de ander zich bedrogen voelt. Deze partner kan dan (al of niet bewust) het gevoel hebben dat de ander partner vooral moet boeten.. Het doel van deze partner die zich  bedrogen voelt is dan vaak niet om de echtscheiding succesvol af te ronden, maar juist om deze lang uit te rekken om de ex-partner te laden lijden. In deze gevallen kan het slim zijn om het emotionele component aan te pakken door bijvoorbeeld excuus aan te bieden aan de ander partner, om zo dit struikelblok weg te nemen.

2. Kunnen de ex-partners makkelijk een beslissingen nemen?

Indien de ex-partners makkelijk beslissingen kunnen nemen, zal dit vaak de progressie van hun echtscheiding positief beïnvloeden. Indien ze moeilijk beslissingen nemen of simplelweg vrij langzaam tot besluiten kunnen komen, kan dit onderhandelingen vertragen.

3. Kunnen de ex-partners makkelijk water bij de wijn doen?

Indien één of bedien partners het gevoel hebben op meer dan de helft recht te hebben kan dit het echtscheidingsproces erg vertragen. Immers, beiden partners willen dan aanspraak op meer dan de helft van het bezit. Dit zorgt voor vertraging omdat de belangen dan tegenstrijdig zijn. Ook dit vertraagt de voortgang van de echtscheiding natuurlijk.

4. Kunnen de ex-partners ratio en gevoel scheiden?

Indien partners hun gevoel even opzij kunnen heeft dit vaak een positief effect op de voortgang. Immers, aan een gestrand huwelijk zitten vaak veel emoties verbonden.

5. Begrijpen de ex-partners hoe hun financiën in elkaar zitten?

Indien de ex-partners een goed zicht hebben op hun financiën zullen ze eerder begrijpen waar ze aanspraak op kunnen maken. Ze begrijpen beter wat realistisch gezien mogelijk is en wat onmogelijk. Ook dit helpt het de progressie van de echtscheiding.

6. Hebben de partners een type persoonlijkheid die voortgang van de echtscheiding positief of juist beïnvloed?

Indien ex-partners bijvoorbeeld bepaalde persoonlijkheidseigenschappen hebben zoals kunnen samenwerken zal dit de echtscheiding positief beïnvloeden. Echter, indien (één van) de partners juist een starre persoonlijkheid heeft, zal dit de voortgang juist weer meer belemmeren.

7. Hoe is de communicatie tussen de ex partners?

Indien we partners elkaar gemiddeld genomen goed begrijpen zal dit het gemak van de echtscheiding vaak ook positief beïnvloeden. Indien er veel sprake is van miscommunicatie en het verkeerd lezen van elkaars bedoelingen, zal dit meestal de echtscheiding vertragen.

Is het mogelijk om al deze factoren te beïnvloeden om de echtscheiding beter te laten voorlopen?

Alhoewel sommige van deze genoemde factoren te beïnvloeden zijn, zijn ook veel factoren niet te beïnvloeden. Het best te beïnvloeden zijn de sociale aspecten van uw kant.  Zo kunt u bijvoorbeeld zo min mogelijk bezig zijn met het verleden of uw mogelijke boosheid om de voortgang van de echtscheiding gunstig te beïnvloeden. Maar ook is het belangrijk om bewust te zijn dat elke vorm van strijd met de tegenpartij helaas ook advocaatkosten met meebrengt.  Het is dus belangrijk om te weten of het onderdeel waar u strijd over voelt wel genoeg oplevert en niet zoveel tijd en dus advocaatkosten met zich meebrengt dat u hier dus eigenlijk verlies op maakt. Het is dus vaak het meest optimaal voor de cliënt om wel in meerdere mate vast te houden aan de grote onderwerpen, soms bij de kleine onderwerpen juist niet teveel strijd. In die gevallen kan uw ex partner juist blij zijn hier meer diens uitslag te krijgen en bespaard u tegelijkertijd advocaatkosten die soms groter zijn dan de bedragen waar het om gaat.

Vrijblijvend eerste gesprek met uw familierecht advocaat Abbekerk

Het is mogelijk om gratis 30 minuten lang een oriënterend gesprek te hebben met familierecht advocaat Raike de Boer. Dit gesprek kan gevoerd worden via de telefoon, op kantoor of eventueel bij u thuis als ‘advocaat aan huis’. In dit gesprek kunt u kennis maken met Raike en kijken of u de klik ook daadwerkelijk in het echt voelt. Ook kunt u vragen stellen aan Raike en kan zij kort op uw situatie ingaan. Het doel hiervan is omdat Raike het belangrijk vind dat mensen echt weten met wie ze maken zullen gaan krijgen. Omdat het vaak om een echtscheiding gaat en deze maanden kunnen duren is het belangrijk om een keuze te maken waar u echt achter staat zodat u later geen spijt krijgt.

Geheel vrijblijvend eerste gesprek bij uw familierecht advocaat Abbekerk

In een eerste gesprek van 30 minuten in persoon of via de telefoon kunt u kennis maken met Raike en kunt u uw situatie of vraagstuk voorleggen. Raike zal dan samen met u kijken naar wat de (juridische) mogelijkheden zijn. Indien u wilt scheiden kan zij met u bespreken of het beter is om dit via mediation te doen of via de advocaat. Vaak ervaren cliënten al minder onrust indien er wat meer duidelijkheid komt over hun situatie.

Ook kunt u in deze 30 minuten kijken of Raike de geschikte persoon is om in te schakelen voor jou. Immers, vooral bij echtscheidingen is het belangrijk dat u ook een klik voelt met de advocaat omdat dit uw echtscheidingsproces makkelijker zal maken. Een echtscheiding brengt immers al stress genoeg stress met zich mee!

Familierecht Advocaat Abbekerk aan huis

Naast dat het gewoon mogelijk is om voor afspraken op kantoor af te spreken,  is het ook mogelijk dat Raike bij u thuis komt als ‘advocaat aan huis’. Bij eenzijdige afspraken of bij een mediation kan het soms prettiger zijn om uw vertrouwde omgeving te zijn dan op ons advocatenkantoor.  Thuis voelt immers vaak net iets vertrouwder. In andere gevallen kan het juist ook gewoon praktischer zijn om bij u thuis af te spreken. Dit kan bijvoorbeeld indien u slecht ter been bent of dat het logistiek gewoon beter uitkomt.

Doet Familierecht advocaat Raike ook pro-deo echtscheidingen?

Familierecht advocaat Raike doet niet in alle gevallen pro deo echtscheidingen

Raike doet wél pro deo echtscheidingen indien

  • U wilt scheiden via mediation en Raike inschakelen als uw mediator

Raike doet geen pro deo echtscheidingen indien

  • indien u wilt scheiden via de rechtbank en niet via mediation en u Raike wilt als uw (eenzijdige) advocaat

Liever een afspraak bij u thuis in plaats van bij uw familierecht advocaat Abbekerk op kantoor?

Naast de mogelijkheid om afspraken bij ons op kantoor te maken is het ook mogelijk dat wij bij u thuis komen. Cliënten geven hier soms meer de voorkeur aan dan een afspraak op een advocatenkantoor. Vooral bij echtscheidingen gaat het immers ook om een erg persoonlijke onderwerpen waardoor het extra begrijpelijk kan zijn dat u zich op uw gemak voelt.

Werkgebied van Raike, uw familierecht advocaat Abbekerk

aantal inwonders Abbekerk 2.000

Andere plaatsen in de gemeente Medemblik waar Raike thuis kan komen als ‘advocaat aan huis’ zijn: Midwoud, Nibbixwoud, Onderdijk, Oostwoud, Opperdoes,Sijberkarspel, Twisk, Wadway, Wijzend, Wognum, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk-West, Andrijk, Benningbroek, Hauwert, Lambertschaag en Medemblik

Andere plaatsen in de gemeente Drechterland waar Raike thuis kan komen als ‘advocaat aan huis’ zijn: Oosterblokker, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen, Westwoud, Wijdenes, Blokdijk, De Buurt, Hem en Hoogkarspel

 

Dus zoekt u een ervaren en gespecialiseerde familierecht advocaat Abbekerk? Bel Raike dan nu op 0229-74 52 14 of stuur haar een email naar raike@maasdamdeboer.nl . U krijgt vrijblijvend advies!