Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Mediation echtscheiding Medemblik- mediator

mediation echtscheiding mediator advocaat

       Uw echtscheidingsmediation expert

Zoekt u een expert mediator voor uw van mediation echtscheiding Medemblik ?

Indien u een uiterst bekwame mediator zoekt voor uw mediation echtscheiding Medemblik, bent u hier aan het goede adres.  Advocaat-mediator Raike de Boer van Maasdam & de Boer advocaten is dé expert op het gebied van de echtscheidingsmediation. Met haar indrukwekkende ervaring als Mediator en echtscheidingsadvocaat weet zij als geen ander om dit proces in goede banen te lijden, op zowel juridisch als menselijk vlak. Raike heeft dan ook jarenlang, na haar studie en beëdiging als advocaat,  mediation specialisatieopleidingen gedaan om zo naast haar bestaande juridische kennis ook nog elk mogelijk facet van de echtscheidingsmediation volledig te beheersen om zo echt de specialist op dit gebied te worden . Doordat ze zowel mediator als advocaat is, kan zij dus ook naast het volledige echtscheidingsproces van de mediation ook het wetmatige deel van de echtscheiding voor haar rekening nemen, en de gehele echtscheiding volledig voor u afronden. Ook is er door haar achtergrond als advocaat werkelijke zekerheid dat de afspraken die gemaakt worden bij de mediation juridisch gezien geldig zijn en dus ook wetmatig stand houden. Uiteraard is ook dit erg belangrijk.

Door haar brede achtergrond, ervaring en inzicht is zij in staat  uw mediation voor zowel u als uw partner tot een goed einde te brengen. Dit laatste is namelijk erg belangrijk, want dit stelt beide ex-partners in staat om weer echt verder te gaan met hun leven, en hun huwelijk zo positief als mogelijk af te sluiten. Dat is namelijk namelijk de kracht van mediation. Het verbind ex-partners juist meer en geeft hen inzicht in elkaar, daar waar een echtscheiding via de rechtbank juist meer afstand en onbegrip kweekt.

Met elkaar in plaats van tegen elkaar – bij uw mediation echtscheiding Medemblik

Doordat u samen met uw ex-partner onder begeleiding van advocaat- mediator Raike naar oplossingen zoekt en (juridisch verantwoorde) afspraken maakt voor de toekomst betekent dat u ook samen met uw ex-partner tegen de problemen aankijkt die het gevolg zijn van de echtscheiding, en niet elkaar ziet als het probleem. Door dit type inzicht stelt u zichzelf uiteindelijk ook beter in staat om de echtscheiding te accepteren en verwerken, hoe moeilijk dat nog steeds kan zijn.

Kinderen en mediation

Vooral als er ook nog kinderen in het spel is de scheidingsvorm mediation helemaal een goede keus. Want tegenstelling tot wat sommige ouders soms denken, voelen kinderen helaas toch haarfijn aan of de verstandshouding tussen hun ouders slecht is, of de ouders dit nou proberen te verbergen of niet. En uiteindelijk zijn het de kinderen die dan wel onbedoeld, maar zonder dat zij er zelf enige rol in hebben gehad, tussen de vete van de ouders in komen te staan. Dit is natuurlijk verstandig om zoveel mogelijk proberen te voorkomen, want zulke gebeurtenissen kunnen een blijvende indruk achter laten bij kinderen.

Maar is een mediation altijd aan te raden of mogelijk?

Alhoewel in de meeste gevallen echtscheidingsmediation aan te raden is in plaats van scheiden via een proces bij de rechtbank, zijn er toch een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden voordat u hiervoor kiest of kunt kiezen, Het hangt hoofdzakelijk af van uw specifieke situatie. Daarbij kan gedacht worden aan uw verstandshouding met uw ex, de instelling die u beide heeft ten opzichte van elkaar en nog nog tal van andere omstandigheden. Of echtscheidingsmediation voor u een goede keus is kunt u beter beoordelen als we beide scheidingsvormen met elkaar vergelijken en tevens kijken in welke situatie welke scheidingsvorm het meest passend is. Het is  dus belangrijk dat u zo goed mogelijk inschat in welke van de hieronder beschreven voorbeelden u uw situatie met met uw ex-partner het meeste herkent. Op die manier kunt u het best bepalen welke scheidingsvorm het beste past bij uw situatie.

Indien u er niet uitkomt, kan onze expert op het gebied van scheiden en mediaten advocaat Raike De Boer u natuurlijk altijd helpen door vrijblijvend contact met haar op te nemen. Zij zal uw situatie met u bespreken en aan de hand van uw verhaal kan zij meestal een goede inschatting maken of het in uw situatie mogelijk is en aan te raden is om een echtscheidingsmediation te gebruiken als uw scheidingsvorm.

Dus wilt u advies over welke scheidingsvorm het beste bij uw situatie past of een ander vraag stellen?  Bel onze expert advocaat-mediator Raike dan nu op 0229-74 52 14 of stuur haar nu een email naar raike@maasdamdeboer.nl U krijgt (gratis) vrijblijvend advies!

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat betreft de verschillen van beide scheidingsvormen , zijn hieronder beide scheidingsvormen beschreven en in welke situatie zij het best toegepast kunnen worden:

 • Scheiden door middel van een proces (via een inhoudelijke procedure bij de rechtbank)
 • Scheiding door middel van een mediation (via de advocaat-mediator)
mediation echtscheiding mediator advocaat MF

         Liever toch mediation?

1. Echtscheiding door middel van een proces

Bij de meest bekende methode van scheiden hebben beide partners elk hun eigen advocaat, die beiden de belangen behartigen van hun eigen cliënt. Deze methode heeft 2 mogelijke routes, die we om verwarring te voorkomen hier  vervolgens “route A” en “route B” noemen.

Bij Route A gaat de hele afwikkeling van de echtscheiding via de rechtbank, dus via een inhoudelijke procedure. Deze route kost over het algemeen de meeste tijd, geld en energie. Deze route komt vaak voor in situaties waarbij de toekomstige ex-echtgenoten totaal niet meer met elkaar kunnen of willen praten en/of 1 van de twee zijn/haar gelijk wil halen bij de rechter. Dan ontstaat er dus vaak (ongewild) een vechtscheiding. Zoals u kunt verwachten spelen vooral harde ‘koude’ bewijsbare feiten een veel grotere rol bij de methode van een inhoudelijke procedure. Deze methode heeft daarom meestal geen positieve uitwerking op de verstandshouding tussen beide ex-partners. U bent hier immers tegenstanders van elkaar.

Bij route B worden 1 of meerdere onderdelen (alimentatie, verdeling, omgang etc.) via de advocaten geregeld in onderling overleg. Dit is een meer “zachtere” route. Als alles in onderling overleg geregeld wordt, dan maken de advocaten een convenant (een overeenkomst waarin de  gemaakte afspraken staan). De rechtbank wordt dan alleen ingeschakeld om de echtscheiding en het convenant (de overeenkomst met de gemaakte afspraken) officieel te wettigen. Dan vindt er geen zitting plaats; de rechtbankfase is dan meer een administratieve afhandeling. Indien beide toekomstige ex-partners via hun eigen advocaat wel in eerste instantie proberen om tot overeenstemming te komen maar dit toch niet (helemaal) lukt, zal eveneens de rechter besluiten en u automatisch weer meer belanden die lijkt op route A.

Het type echtscheidingen waar wij eerder aanraden om een echtscheiding te doen door middel van een proces zijn meestal:

 • Indien de verstandshouding tussen beide partners te slecht is
 • Indien 1 of beide ex-partners zo boos is/zijn op elkaar dat samen constructief praten over oplossingen onmogelijk is
 • Indien 1 van beide partners het gevoel heeft niet “op te kunnen” tegen de ander partner. Het kan dan zijn dat de andere partner verbaal sterker is. De minder verbaal sterke partner voelt dan vaker dat  hij/zij toch geen eerlijke kans maakt bij een scheidingsvorm als een mediation.
 • Indien beide ouders het totaal oneens zijn over standpunten die zij zo belangrijk vinden dat 1 of beide partners niet in staat zijn water bij de wijn te doen om toch samen tot een oplossing te komen

2. Echtscheiding door middel van echtscheidingsmediation

echtscheidingsadvocaat mediation

Bij mediation kijkt u naar elkaars raakvlakken in plaats van naar de tegenstellingen.

Bij mediation daarentegen heeft u samen 1 advocaat. Deze is in dit geval dus onpartijdig en staat beide cliënten evenredig bij. De advocaat gaat dan samen met beide ex-partners aan tafel zitten, en door middel van enkele gesprekken worden (juridische) afspraken gemaakt. De advocaat zorgt ervoor dat beide partners aan bod komen, en dat de gesprekken eerlijk verlopen. Vaak komen ware gevoelens en gedachten op tafel die niet altijd even makkelijk zijn op dat moment. Echter heeft dit bijna altijd juist een positief effect op de verdere verstandshouding tussen beide partijen, zeker als ze ook kinderen hebben en elkaar toch nog op enige regelmatige basis blijven zien. Alles is nu immers werkelijk uitgesproken en duidelijk. Hierdoor kunnen de ex-partners toch op een positieve manier samen als ouders van hun kinderen met elkaar verder. Het is vaak de onduidelijkheid of het onbegrip dat zorgt voor het moeilijk kunnen verwerken van de echtscheiding.

Voordelen van een mediation echtscheiding Medemblik?

Het grote voordeel is dat dit een veel vriendelijkere manier van scheiden is. Vooral als er (nog) kinderen in het spel zijn, is het voor hen natuurlijk van groot belang dat de verstandshouding tussen hun ouders zo goed mogelijk blijft. Immers, voor een kind is er niks ergers dan tussen de ruzie van beide ouders in te staan. Het grote voordeel van de methode van mediation is dat beide ouders samen zoeken naar de beste oplossingen en vaak mede daardoor meer begrip krijgen voor elkaars situaties. Dit geeft vaak een duidelijke verbetering in de manier waarop beide partners/ouders elkaar zien. Elk betrokken familielid heeft in eerste instantie dus vooral voordeel met medation, Het is dus eigenlijk een “win-win-win situatie” (kind inbegrepen). Om deze redenen raden wij in veel gevallen een mediation aan! Een ander groot voordeel aan een echtscheiding via mediation zijn de kosten. Doordat beide partijen samen 1 advocaat hebben die zij samen tegelijkertijd gebruiken, worden de kosten dus feitelijk gezien gehalveerd. Ook hier heeft iedereen voordeel van!

Echtscheidingen waar wij eerder aanraden om wél mediation te doen (voor uw mediation echtscheiding medemblik)

 • Indien blijkt dat beide partners, alhoewel ze gaan scheiden, nog steeds in staat én bereid zijn om onder begeleiding van de advocaat-mediator, samen tot besluiten te kunnen komen.
 • Als beide partners/ouders genoeg begrip kunnen opbrengen voor elkaars belangen en deze niet moedwillig proberen tegen te werken, al dan niet (on)bewust
 • Indien beide ouders begrijpen dat ze ieder hun aandeel hebben gehad in de verstandshouding die er nu gekomen is. Bijvoorbeeld: degene die zich het slachtoffer voelt, kan ook inzien dat hij of zij er ook een aandeel in heeft om het slachtoffer te zijn door bijv. niet (genoeg) voor zichzelf op te komen, te weinig zijn/haar gevoel uit te spreken, conflicten vermijden etc.
 • Een kleinere ruzie, confrontatie of discussie tussen beide toekomstige ex-partners is niet erg in een mediation-sessie. Soms is dat zelfs goed, zeker als in de mediationsessie onder professionele begeleiding onuitgesproken woedes, frustraties, angsten etc er eindelijk uitkomen. Het oprecht uiten van gevoelens, zorgen en angsten creëren juist vaak uiteindelijk voor meer begrip bij de ander en kunnen juist voor beiden helpen bij het emotioneel verwerken van de echtscheiding. Het werkelijk zeggen hoe je iets gevoelsmatig ervaart is bijvoorbeeld positief, maar de ander totaal wegzetten als de boeman is simpelweg niet constructief. Wordt er juist duidelijkheid en begrip gecreëerd voor elkaars zienswijzen of wordt er slechts gedacht in daders en problemen? Dat maakt het verschil tussen een grotere kans op een succesvolle mediation of niet.

Is een echtscheiding mediation Medemblik mogelijk in uw geval?

De enige voorwaarde voor een mediation is natuurlijk wel dat beide toekomstige ex-partners in moeten stemmen met het gebruik van mediation om te scheiden. Indien dit niet het geval is, gaat het alsnog via de rechter. Ook als beide ouders in eerste instantie meewerken aan een mediation, en deze uiteindelijk toch mislukt, zal het hele scheidingstraject eveneens helaas toch uiteindelijk weer via de rechter moeten lopen. Het is wel onze ervaring dat dit niet vaak gebeurt. Meestal verbetert juist de verstandshouding tussen de toekomstige ex-partners  tijdens de voortgang van de mediation. Indien u dus interesse heeft in scheiden via mediation, is slim om de voordelen goed op een rijtje te hebben indien u uw ex-partner wil overtuigen om jullie echtscheiding via mediation te doen.

Puntsgewijs de juridische verschillen tussen mediation en rechtspraak

Om te kijken of een mediation echtscheiding Medemblik voor u een goed idee is, kan het ook helpen om te kijken naar de juridische verschillen tussen mediation en rechtspraak

Bij mediation

 • Bij een mediation bepaalt u, samen met de ander, wat de beste oplossing is.
 • Bij een mediation zijn creatieve en ook minder voor de hand liggende, maar misschien daardoor ook juist wel persoonlijke, oplossingen mogelijk.
 • Bij een mediation spelen de belangen van u en de ander de grootste rol.
 • De oplossing bij een mediation is gericht op de toekomst.
 • De advocaat-mediator let op de inhoud van het conflict in ruime zin én op de relatie.
 • De oplossing is alleen bekend voor partijen.
 • Het conflict is alleen bekend bij partijen.

Voor de rechter

 • Bij de rechter heeft u geen zeggenschap over de oplossing.
 • Bij de rechter is alleen een juridische oplossing mogelijk.
 • Bij de rechter zijn regels, wetten, plichten en bewijzen leidend.
 • De oplossing voor de rechter is gebaseerd op het heden het verleden .
 • De rechter let puur op de juridische inhoud.

 

 

 

 

Kan ik via jullie zowel scheiden via mediation als via een inhoudelijk proces (de rechtbankmethode)?

Jazeker. Ik, advocaat en mediator Raike de Boer, heb met beide methoden veel ervaring en de keuze is volledig aan u welke scheidingsvorm u kiest. Ik ben gespecialiseerd in beide vormen. Beiden hebben hun voor- en nadelen en zijn per scheiding meer of minder aan te raden. Zelfs als ik aanraad om de ene scheidingsvorm te gebruiken, heeft u natuurlijk het volste recht om voor de ander scheidingsvorm te kiezen. Dat is geen enkel probleem!

Mediation Echtscheiding Mediator

Gespecialiseerde echtscheidingsmediator gezocht? Wij helpen u!

Waarom ons kiezen als uw mediator voor uw echtscheiding mediation medemblik?

Zoals eerder al gemeld zijn wij dé expert op het gebied van echtscheidingen en mediations in de omgeving en zullen we onze expertise graag inzetten om u uit uw situatie te helpen. Naast onze expertise en krachtige aanpak, vinden wij het ook erg belangrijk dat u op een zo menselijk mogelijke manier geholpen wordt in uw situatie, iets waar in het in de advocatuur nog weleens aan schort. Voor ons is communicatie met de cliënt erg belangrijk. Cliënten hebben immers vaak weinig ervaring met dit soort situaties en vinden het vaak prettig als er duidelijk met ze gecommuniceerd wordt zodat zij weten waar ze aan toe zijn. In situaties waar weinig schot in de zaak lijkt te zitten kunnen we vaak al met een kleine ingreep de boel in beweging zetten.

Dus zoekt u een goede echtscheidingsadvocaat-mediator Medemblik voor uw mediation echtscheiding Medemblik?  Bel onze expert advocaat-mediator Raike dan nu op 0229-74 52 14 of stuur haar een email naar raike@maasdamdeboer.nl U krijgt vrijblijvend advies!

Liever ongedwongen thuis ?

Naast een bezoek aan ons adres voor bijvoorbeeld een overleg of een mediation kunnen wij in de meeste gevallen ook geheel kosteloos bij u thuis afspreken indien u dit als prettiger ervaart. Het maakt niet uit of dat nou om praktische (bijvoorbeeld afstand) of gevoelsmatige redenen is. Doordat de periode rondom de echtscheiding vaak al zwaar genoeg is, kan het helpen om uw situatie in uw eigen vertrouwde omgeving te bespreken met ons. Dit kan vaak toch helpen om de meestal negatieve lading iets lichter te maken. En dat is precies wat wij ook willen bereiken voor onze cliënten; een moeilijke tijd zo prettig mogelijk laten verlopen.

Geheel vrijblijvend eerste gesprek

In het eerste totaal vrijblijvende gesprek van maximaal 30  minuten via de telefoon, via de email of  in persoon kunt u uw probleem voorleggen aan ons. Wij zullen dan onze visie uitspreken over uw probleem en u een eerste advies meegeven en kort uw juridische (on)mogelijkheden in uw situatie met u bespreken. Hierdoor wordt het veel makkelijker om te besluiten wat de beste aanpak is in uw situatie. Bijvoorbeeld of een mediation beter is in uw situatie of juist niet. Door dit inzicht krijgt u meer grip op de situatie en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit alleen al geeft vaak meer rust. Niks is immers zo vervelend als het onbekende en het niet-weten.

Tevens kunt u bij het eerste gesprek aftasten of wij de aangewezen persoon voor u zijn om u te helpen bij uw kwestie. Bij het inschakelen van een advocaat is het immers ook erg belangrijk dat u zich goed voelt bij de advocaat die u inschakelt. Deze persoon behartigt immers toch uw belangen in dit traject!

Wie is Raike de Boer, uw echtscheidingsadvocaat Medemblik?

Advocaat Echtscheiding Raike de BoerUw echtscheidingsadvocaat is Raike de Boer. Zij is een krachtige maar empathische advocaat die sterk in haar schoenen staat. Ze is erg communicatief vaardig, gedreven en heeft goed overzicht over het algehele echtscheidingstraject. Ze is intelligent en kan met haar ruime ervaring als advocaat (15+ jaar) de meeste situaties van tevoren erg goed inschatten. Zij vindt tevens communicatie en cliënttevredenheid erg belangrijk. Ze zet zich altijd volledig in voor haar cliënten. Raike krijgt immers nog steeds het merendeel van haar cliënten doordat tevreden oud-cliënten haar aanraden als echtscheidingsadvocaat aan hun vrienden, familie of kennissen, simpelweg omdat ze zo tevreden waren met haar inzet, aanpak, expertise en betrokkenheid.

Dus zoekt u een echtscheidingsadvocaat Medemblik voor uw Mediation echtscheiding Medemblik?  Bel onze expert advocaat-mediator Raike dan nu op 0229-74 52 14 of stuur haar nu een email via raike@maasdamdeboer.nl U krijgt vrijblijvend advies!

Naast echtscheidingsadvocaat en gespecialiseerd mediator is Raike de Boer ook familierecht advocaat en  specialist in o.a. de volgende onderwerpen:

 • berekening alimentatie voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie  (2017)
 • herberekening alimentatie voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie  (2017)
 • verbreking samenwoonrelatie
 • juridische aspecten bij verdeling van het bedrijf van één of beide echtgenoten bij scheiding of verbreking samenwoonrelatie
 • problemen/conflicten rondom het kindgebonden budget
 • naamswijziging
 • afwikkeling pensioenen
 • (stiefouder)adoptie
 • erkenning/ontkenning vaderschap
 • bewind/mentorschap/curatele

Zijn wij ook Pro-Deo Advocaat Medemblik voor uw mediation echtscheiding Medemblik?

Naast betaalde zaken nemen wij, Maasdam & De Boer advocaten - mediators ook regelmatig zaken aan die vallen onder gefinancierde rechtsbijstand, in de volksmond pro-deo genoemd.  Het is afhankelijk van uw inkomen of u recht heeft op deze gesubsidieerde rechtsbijstand voor uw mediation echtscheiding Medemblik. Dit betekent dat de overheid een groot gedeelte van uw kosten betaalt en u slechts een klein vast bedrag - de eigen bijdrage geheten. Alhoewel de huidige correcte benaming 'gefinancierde rechtsbijstand' is, staan advocaten die dit soort zaken aannemen bij echtscheidingen onder verschillende namen bekend. Al deze termen betekenen echter precies hetzelfde:

 • pro-deo echtscheidingsadvocaatVerkozen tot High Trust kantoor
 • echtscheidingsadvocaat gesubsidieerde rechtsbijstand
 • toevoeging echtscheidingsadvocaat
 • gefinancierde rechtshulp echtscheidingsadvocaat
 • echtscheidingsadvocaat van onvermogen

Indien uw inkomen dus niet hoog is, kunt u ons toch gebruiken voor uw Mediation echtscheiding Medemblik

Wij zijn door de Raad van Rechtsbijstand verkozen tot High Trust kantoor!

Uitzonderingen van pro-deo zaken die we niet aannemen

Alhoewel wij de meeste type zaken ook in de pro-deo vorm aannemen, zijn er 2 uitzonderingen waarop wij dit dit niet doen.

Dit zijn:

 • Echtscheidingen die geen mediation zijn (dus wel bij een mediation echtscheiding medemblik)
 • Procedures/adviezen die enkel en alleen gaan over problemen rondom de omgang met kinderen

De gemeente Medemblik bestaat uit de volgende plaatsen vanaf waar u ons kunt inhuren als mediator voor uw mediation echtscheiding Medemblik

 • Abbekerk
 • Andijk
 • Benningbroek
 • Hauwert
 • Lambertschaag
 • Medemblik (stad)
 • Midwoud
 • Nibbixwoud
 • Onderdijk
 • Oostwoud
 • Opperdoes
 • Sijbekarspel
 • Twisk
 • Wadway
 • Wijzend
 • Wognum
 • Wervershoof
 • Zwaagdijk-Oost
 • Zwaagdijk-West

De huidige gemeente Medemblik is een fusie van de voormalige gemeentes Noorder-Koggenland en Wognum

Dus zoekt u de gespecialiseerde mediator en/of advocaat voor uw mediation echtscheiding Medemblik?  Bel Raike dan nu op 0229-74 52 14 of stuur haar nu een email naar raike@maasdamdeboer.nl. U krijgt vrijblijvend advies!