Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Privacy – en cookieverklaring

Privacy – en cookieverklaring Maasdam & De Boer Advocaten – Mediators

Maasdam & De Boer Advocaten – Mediators, hierna te noemen Maasdam & De Boer, is een samenwerkingsverband, waarvan beide advocaten, te weten mr. M. Maasdam en mr. R.D. de Boer –ieder voor eigen rekening –de advocatenpraktijk uit oefenen. Maasdam & De Boer is de verwerkingsverantwoordelijke en respecteert (de bescherming van) uw persoonsgegevens. Al de informatie die wij verkrijgen door het gebruik van deze website en ook overigens zal vertrouwelijk worden behandeld. Op onze website kunt u ons Privacy – en cookieverklaring te allen tijde inzien.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens verwerken wij voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten die wij met u sluiten. Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon, zullen wij uw gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorde c.q. te reageren. Wij gebruiken de gegevens ook voor handelingen die zijn gericht op de vergroting c.q. instandhouding van ons cliëntenbestand. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat nodig is.

Indien van toepassing: mediationdossier

Als er sprake is van een mediation: de mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de mediator, omdat de mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Met het oog op optimalisatie van de dienstverlening aan u worden op onze website de algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Het gaat dan om het verzamelen van IP-adressen van uw computers, de eventueel door u gebruikte gebruikersnamen, het tijdstip van opvragen van de gegevens, de opgevraagde pagina, de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt en dergelijke. De gegevens worden uiteraard niet door ons aan derden verstrekt. Wij proberen deze gegevens waar nodig zo veel mogelijk te anonimiseren.

Sociale Netwerken

Op onze website zijn (of kunnen) knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links (worden) opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en/of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Facebook of Linkedin. Gebruikmaking van de knoppen (buttons) en/of links als hiervoor omschreven, wordt mogelijk gemaakt via een code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken. De codes bevatten cookies. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. In dit verband verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken.

Google Analytics

Maasdam & De Boer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief (toekomstige) Adwords advertenties zijn. De aldus verkregen informatie, waaronder uw IP adressen, wordt door Google opgeslagen op door Google gehouden servers.

Google gebruikt deze informatie onder andere om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en om haar adverteerders informatie over de doeltreffendheid van hun campagnes te kunnen verschaffen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van deze informatie door Google.

Gebruik van cookies

Maasdam & De Boer maakt bij het aanbieden van haar digitale diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de opgevraagde gegevens van onze website wordt meegestuurd. Dat bestand wordt tijdens uw bezoek op onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Door het gebruik van cookies kunnen wij het gedrag van de gebruikers van onze website verder analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website kan beperken.

Inzage, correctie, recht van verzet en bewaartermijn
Indien u een relatie van Maasdam & De Boer bent, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in uw door ons gehouden persoonsgegevens. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te verwijderen.
Als u niet door ons benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dit schriftelijk verzoeken aan Maasdam & De Boer Advocaten, De Hulk 6, 1ste verdieping, 1647 DR Berkhout.

Aanpassen privacy- & cookieverklaring

Maasdam & De Boer behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.