Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Goede voornemens? Gratis erfrecht spreekuur

Goede voornemens? Gratis erfrecht spreekuur!

Heeft u één van de volgende twee problemen?

  • Help, ik ben onterfd!
  • Help, de erfenis is leeg!

Dan zult u zich vast afvragen:  heb ik nog ergens recht op? Ja, zeker! Alhoewel u geen aanspraak meer kan maken op uw volledige aandeel in de erfenis, kunt u wél aanspraak maken op uw wettelijke minimale verplichte erfdeel (“de legitieme portie” genaamd). Let op: u moet dat dan wel opeisen binnen een bepaalde beperkte termijn. Dus onderneem snel actie voor het te laat is!

Uw wettelijke minimale erfdeel bestaat uit de helft (in geld) van wat u als kind zou erven als u niet onterfd zou zijn, vermeerderd met bepaalde giften en verminderd met bepaalde schulden.  Dus het is zeker vaak de moeite! Maar dan moet u wel weten wát er aan schenkingen of schulden is geweest. Die informatie heeft u ook nodig als u erfgenaam bent en u erachter komt dat veel geld is weggeschonken.

Indien u heeft geprobeerd deze informatie te achterhalen via bijvoorbeeld de erfgenamen of de persoon die testamentair-executeur maar u geen antwoord krijgt op uw aanvraag, dan kunt u bij ons terecht om dit voor u te regelen. Wij kunnen voor u de informatie en bewijsstukken opvragen bij de erfgenamen/executeur. Erfgenamen/executeur zijn namelijk wettelijk verplicht daar aan mee te werken. Gebeurt dat niet, dan kunnen wij een kort geding starten om de informatie boven tafel te krijgen.

 Kortom: wilt u antwoord op uw erfrechtvragen?

  • Ik ben onterfd, hoe krijg ik mijn wettelijke minimale erfdeel (legitieme portie)?
  • Het geld is weggeschonken en de erfenis is leeg, wat nu?
  • Wat zijn mijn rechten en plichten als erfgenaam?
  • Hoe kom ik aan informatie over de nalatenschap?

Wij bekijken graag samen met u naar uw situatie en uw mogelijkheden.

Kom dus naar het gratis inloopspreekuur bij Maasdam & De Boer Advocaten – Mediators:  elke woensdag in januari en februari 2017 van 16.00 uur tot 19.00 uur, De Hulk 6 in Berkhout. Of neem contact op met de erfrechtadvocaten de heer mr. Ries Maasdam (ries@maasdamdeboer.nl) of mevrouw mr. Raike de Boer (raike@maasdamdeboer.nl),  telefoonnummer: 0229 74 52 14

Actietarief kosten kort geding procedure

Wilt u ons inschakelen? En is een kort geding procedure nodig voor het krijgen van nadere informatie om uw wettelijke minimale erfdeel uit te (laten) rekenen? Normaal gesproken is dit een vrij dure procedure en kost u dat al snel €2.000 à €3.000 ex btw en kosten. Nu hebben we tijdelijk voor deze procedure een speciaal vast laag actietarief van €999 ex btw plus griffiekosten en dagvaardingskosten. Let op: dit actietarief geldt enkel in de maanden januari en februari 2017 voor zo’n “informatie-kort-geding-procedure”.