Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Kindgebonden budget omhoog in 2017!

Kindgebonden budget omhoog in 2017!

Gezinnen met een laag of modaal inkomen krijgen in 2017 wat meer te besteden door verhoging van het kindgebonden budget. Het gaat om bijna 800.000 gezinnen. Het kindgebonden budget is een overheidstegemoetkoming voor gezinnen met kinderen, dat gekoppeld is aan het inkomen. Een maatregel die speciaal bedoeld is voor gezinnen met een laag of  modaal inkomen. Bij een gezin met 1 kind wordt het kindgebonden budget met maximaal €100 verhoogd naar €1142 per jaar en voor het tweede kind komt er ook maximaal €100 bij zodat het kan oplopen tot €898 per jaar. Kortom: gezinnen met 2 kinderen kunnen in 2017 maximaal €2040 per jaar krijgen, dat is €170 per maand! Grotere gezinnen krijgen per kind €285 per jaar extra.

Let op: dit bericht gaat alleen om het kindgebonden budget, niet om het deel alleenstaande ouderkop. Dat is een tegemoetkoming van de overheid die alleen de ouder ontvangt die alleenstaande ouder is. De hoogte van de alleenstaande ouderkop blijft nagenoeg gelijk aan het bedrag in 2016: €256 per maand in 2017.

Een alleenstaande ouder met 2 kinderen kan in 2017 dus (maximaal) €170+256=€426 per maand ontvangen.

U krijgt het kindgebonden budget automatisch. U kunt dat met uw DigiD checken op www.mijntoeslagen.nl. Anders dient u de tegemoetkoming aan te vragen bij de Belastingdienst. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons kantoor.